lp_sa:drivmaskin_bsg_9

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:drivmaskin_bsg_9 [2017/09/06 13:28]
Christopher Schive [Krav til forkunnskaper]
lp_sa:drivmaskin_bsg_9 [2017/09/11 16:55]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Drivmaskin BSG 9 ====== 
- 
-====== Eier av læreplanen ====== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-====== Utarbeidet av ====== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-====== Kurs- og sertifikatkoder ====== 
- 
-^  Funksjon ​ ^  Kurs  ^  Kurskode ​ ^  Sertifikatkode ​ ^ 
-| Sporvekselkontrollør| Repetisjonskurs((Grunnkurs inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører)) |  88457  |  8450  | 
-| Kontrollør |:::​|:::​| ​ 8451  | 
-| Sikkerhetskontrollør |:::​|:::​| ​ 8452  | 
- 
- 
- 
-====== Kurslengde ====== ​ 
- 
-  * Repetisjonskurs:​ 1 dag 
-  
-====== Målgruppe ======  
-  * Sporvekselkontrollør 
-  * Kontrollør signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal 
- 
- 
-====== Krav til forkunnskaper ====== 
-  * Fagbrev i signalfaget 
-  * Mekanisk kompetansekurs 
-====== Kompetanse etter gjennomført kurs ====== 
- 
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. 
- 
-====== Godkjenningsperiode ======  
- 
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 
- 
-  * 5 år og 2 måneder 
- 
-Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:​ 
- 
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling 
-  * Deltakelse på førstehjelp 
-  * Bestått kurs i NEK 400 
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører). 
- 
-====== Gjennomføring ======  
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. ​ 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget. 
-  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]]. 
- 
- 
-====== Maks antall deltakere ====== 
-|Grunnkurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis| 
-|Repetisjonskurs|20 deltakere i teori|7 deltakere i praksis| 
-  
-====== Eksamen ======  
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-|Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. 
- 
-====== Kontinuasjon ======  
-|Grunnkurs|Praktisk eksamen| 
-|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| 
-  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  
- 
-Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. 
- 
-====== Krav til instruktørpersonell ====== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:​prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
-====== Mål ====== 
- 
-Kandidaten skal forstå: 
- 
-  * oppbyggingen av drivmaskinen 
-  * bruken av og funksjonen til drivmaskinen 
-  * grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget 
-  * grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
- 
-  * foreta bytte av komponenter  ​ 
- 
-Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. 
  
lp_sa/drivmaskin_bsg_9.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)