lp_sa:drivmaskin_clamplock

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:drivmaskin_clamplock [2017/06/13 10:17]
Christopher Schive [Gjennomføring]
lp_sa:drivmaskin_clamplock [2017/09/11 16:55]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Drivmaskin Clamplock ====== 
- 
-===== Eier av læreplanen ===== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-===== Utarbeidet av ===== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-===== Kurs- og sertifikatkoder ===== 
- 
-^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
-| Sporvekselkontrollør| Grunnkurs |  88442  |  8440  | 
-| Kontrollør |:::|::: 8441  | 
-| Sikkerhetskontrollør |:::|::: 8442  | 
-| Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  88445  | 
- 
-  
- 
- 
-  
-===== Kurslengde ===== 
-  * Grunnkurs: 1 dag 
-  * Repetisjonskurs: 1 dag 
- 
-Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs. 
- 
-===== Målgruppe =====  
-  * Sporvekselkontrollør 
-  * Kontrollør signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal 
- 
-===== Krav til forkunnskaper ===== 
-  * Fagbrev i signalfaget 
-eller  
-  * Bestått kurs i signalfag for ingeniører 
-eller 
-  * Bestått kurs i mekanisk kompetanse 
-===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== 
- 
-Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. 
- 
-===== Godkjenningsperiode ===== 
- 
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 
- 
-  * 5 år og 2 måneder 
- 
-Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres: 
- 
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling 
-  * Deltakelse på førstehjelp 
-  * Bestått kurs i NEK 400 
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører). 
- 
-===== Gjennomføring =====  
-  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.  
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget. 
-  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]]. 
-===== Maks antall deltakere ===== 
-|Grunnkurs|6 deltakere i teori|6 deltakere i praksis| 
-|Repetisjonskurs|6 deltakere i teori|6 deltakere i praksis| 
-  
-===== Eksamen =====  
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-|Repetisjonskurs|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
-  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. 
- 
-===== Kontinuasjon =====  
-|Grunnkurs|Praktisk eksamen| 
-|Repetisjonskurs|Praktisk eksamen| 
-  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  
- 
-Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. 
- 
-===== Krav til instruktørpersonell ===== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
- 
- 
-===== Mål ===== 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * Forstå oppbyggingen av drivmaskinen 
-  * Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Clamplock 
-  * Foreta bytte av komponenter   
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget 
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen 
  
lp_sa/drivmaskin_clamplock.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)