lp_sa:drivmaskin_clamplock

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:drivmaskin_clamplock [2017/06/13 10:14]
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
lp_sa:drivmaskin_clamplock [2017/09/11 16:55] (nåværende versjon)
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  ​Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  ​Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  ​Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  ​Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 58: Linje 58:
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. ​   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. ​
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør ​iht. [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende ​retningslinjer]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører ​iht. gjeldende ​regelverk for dette. +
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
 |Grunnkurs|6 deltakere i teori|6 deltakere i praksis| |Grunnkurs|6 deltakere i teori|6 deltakere i praksis|
Linje 85: Linje 83:
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Clamplock**+Kandidaten skal forstå: 
 + 
 +  ​oppbyggingen av drivmaskinen 
 +  ​bruken av og funksjonen til drivmaskinen 
 +  ​grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget 
 +  ​grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Forstå oppbyggingen av drivmaskinen 
-  * Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Clamplock 
-  * Foreta bytte av komponenter  ​ 
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget 
-  * Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen 
  
 +  * foreta bytte av komponenter ​
lp_sa/drivmaskin_clamplock.1497341686.txt.gz · Sist endret: 2017/06/13 10:14 av Christopher Schive