lp_sa:drivmaskin_clamplock
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/06/13 10:17) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2016/04/27 13:40) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Drivmaskin Clamplock

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Sporvekselkontrollør Grunnkurs 88442 8440
Kontrollør 8441
Sikkerhetskontrollør 8442
Alle funksjoner Repetisjonskurs 88445

Kurslengde

 • Grunnkurs: 1 dag
 • Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Sporvekselkontrollør
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

eller

 • Bestått kurs i mekanisk kompetanse

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs6 deltakere i teori6 deltakere i praksis
Repetisjonskurs6 deltakere i teori6 deltakere i praksis
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå oppbyggingen av drivmaskinen
 • Foreta målinger og feilretting i drivmaskin Clamplock
 • Foreta bytte av komponenter
 • Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og sikringsanlegget
 • Forstå grensesnittet mellom drivmaskinen og overbygningen
lp_sa/drivmaskin_clamplock.1497341851.txt.gz · Sist endret: 2017/06/13 10:17 av jcs