lp_sa:ebi_track_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:ebi_track_2000 [2016/02/21 23:00]
Christopher Schive Godkjent
lp_sa:ebi_track_2000 [2017/06/07 16:46]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
-===== Læreplan: EBI Track 2000 =====+====== Læreplan: EBI Track 2000 ======
  
-==== Eier av læreplanen ====+===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi +Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
  
-==== Utarbeidet av ====+===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi +Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
  
-==== Eksamenskode ====+===== Eksamenskode =====
  
 ^Modul^ Eksamenskode^ ^Modul^ Eksamenskode^
Linje 30: Linje 30:
 | Sluttkontrollør S |  8124  |  | Sluttkontrollør S |  8124  |
  
-==== Kurslengde ====+===== Kurslengde =====
   * Grunnkurs: 2 dager   * Grunnkurs: 2 dager
   * Repetisjonskurs: 2 dager   * Repetisjonskurs: 2 dager
   * Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs   * Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs
  
-==== Målgruppe =====+===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
   * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende   * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende
  
-==== Krav til forkunnskaper ====+===== Krav til forkunnskaper =====
   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør
  
Linje 47: Linje 47:
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører
  
-==== Kompetanse etter gjennomført kurs ====+===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet
  
-eller +===== Godkjenningsperiode =====
- +
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet +
- +
-==== Godkjenningsperiode ====+
  
 Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:
Linje 72: Linje 68:
   * Bestått sluttkontrollørkurs   * Bestått sluttkontrollørkurs
  
-==== Gjennomføring ====+===== Gjennomføring ====
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
   * Kurset arrangeres av godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring   * Kurset arrangeres av godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring
  
-==== Maks antall deltakere ====+===== Maks antall deltakere =====
  
 | Grunnkurs og repetisjonskurs |  6  | | Grunnkurs og repetisjonskurs |  6  |
  
-==== Eksamen ====+===== Eksamen ====
 Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen. Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.
  
-==== Kontinuasjon ====+===== Kontinuasjon ====
 Dersom en kandidat stryker må kandidaten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen. Dersom en kandidat stryker må kandidaten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.
    
-==== Krav til instruktørpersonell ==== +===== Krav til instruktørpersonell ===== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+ 
 +  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
 + 
 +===== Mål =====
  
-==== Mål ==== 
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * Beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000   * Beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000
Linje 95: Linje 96:
   * Installere, bytte og justere hjuldetektorer   * Installere, bytte og justere hjuldetektorer
   * Lokalisere og bytte feilede komponenter i EBI Track 2000 akseltellersystem   * Lokalisere og bytte feilede komponenter i EBI Track 2000 akseltellersystem
- 
  
lp_sa/ebi_track_2000.txt · Sist endret: 2020/02/21 13:15 av Christopher Schive