lp_sa:ebi_track_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:ebi_track_2000 [2016/02/22 15:25]
Christopher Schive
lp_sa:ebi_track_2000 [2020/02/21 13:15]
Christopher Schive Innspill fra HP Bredholt i møte 21.2.2020
Linje 1: Linje 1:
-===== Læreplan: EBI Track 2000 =====+====== Læreplan: EBI Track 2000 ======
  
-==== Eier av læreplanen ====+===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
-==== Utarbeidet av ====+===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
-==== Eksamenskode ====+===== Eksamenskode =====
  
 ^Modul^ Eksamenskode^ ^Modul^ Eksamenskode^
 | EBI Track 2000 Maintenance | | | EBI Track 2000 Maintenance | |
  
-===== Kurskoder =====+===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-^ Kurs ^  Kode  ^ + Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
-| Grunnkurs for montører |  88122  | +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  88122   8121  | 
-Repetisjonskurs for montører |  88123  | +Sikkerhetskontrollør |:::|:::|  8122  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  88124  | +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88124  |  8123  |   
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88125  |+| Sluttkontrollør S |:::|::: 8124  | 
 +| Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  88123  |
  
-===== Sertifikatkoder ===== +===== Kurslengde =====
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Kontrollør signal |  8121  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8122  |  +
-| Sluttkontrollør F |  8123  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8124  |  +
- +
-==== Kurslengde ====+
   * Grunnkurs: 2 dager   * Grunnkurs: 2 dager
-  * Repetisjonskurs: 2 dager+  * Repetisjonskurs: 1 dag
   * Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs   * Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs
  
-==== Målgruppe =====+===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende+  * Sluttkontrollør signal F/S
  
-==== Krav til forkunnskaper ====+===== Krav til forkunnskaper =====
   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør
  
Linje 47: Linje 40:
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører
  
-==== Kompetanse etter gjennomført kurs ====+===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
  
   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet
  
-eller +===== Godkjenningsperiode =====
- +
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet +
- +
-==== Godkjenningsperiode ====+
  
 Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:
Linje 72: Linje 61:
   * Bestått sluttkontrollørkurs   * Bestått sluttkontrollørkurs
  
-==== Gjennomføring ====+===== Gjennomføring ====
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
-  * Kurset arrangeres av godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring+  * Kurset arrangeres av [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring]].
  
-==== Maks antall deltakere ====+===== Maks antall deltakere =====
  
 | Grunnkurs og repetisjonskurs |  6  | | Grunnkurs og repetisjonskurs |  6  |
  
-==== Eksamen ====+===== Eksamen ====
 Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen. Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.
  
-==== Kontinuasjon ====+===== Kontinuasjon ====
 Dersom en kandidat stryker må kandidaten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen. Dersom en kandidat stryker må kandidaten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.
    
-==== Krav til instruktørpersonell ==== +===== Krav til instruktørpersonell ===== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+ 
 +  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
 + 
 +===== Mål ===== 
 + 
 +==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
 + 
 +Kandidaten skal forstå: 
 +  * oppbygging og funksjonalitet 
 +  * hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * anvende Teknisk regelverk 
 +  * beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000 
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
 + 
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ====
  
-==== Mål ==== 
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000 +  * installere, bytte og justere hjuldetektorer 
-  * Gjennomføre vedlikehold av EBI Track 2000 akseltellersystem +  * lokalisere og bytte komponenter med feil i EBI Track 2000
-  * Installere, bytte og justere hjuldetektorer +
-  * Lokalisere og bytte feilede komponenter i EBI Track 2000 akseltellersystem+
  
lp_sa/ebi_track_2000.txt · Sist endret: 2020/02/21 13:15 av Christopher Schive