lp_sa:ebi_track_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:ebi_track_2000 [2017/06/07 16:46]
Christopher Schive
lp_sa:ebi_track_2000 [2020/02/21 13:15]
Christopher Schive Innspill fra HP Bredholt i møte 21.2.2020
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
 ===== Eksamenskode ===== ===== Eksamenskode =====
Linje 14: Linje 14:
 | EBI Track 2000 Maintenance | | | EBI Track 2000 Maintenance | |
  
-===== Kurskoder =====+===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-^ Kurs ^  Kode  ^ + Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
-| Grunnkurs for montører |  88122  | +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  88122   8121  | 
-Repetisjonskurs for montører |  88123  | +Sikkerhetskontrollør |:::|:::|  8122  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  88124  +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  88124  |  8123    
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88125  | +Sluttkontrollør S |:::|:::|  8124  | 
- +Kontrollør og sikkerhetskontrollør  Repetisjonskurs |  88123  |
-===== Sertifikatkoder ===== +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-Kontrollør signal  8121  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8122  |  +
-Sluttkontrollør F |  8123  |  +
-| Sluttkontrollør S |  8124  | +
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
   * Grunnkurs: 2 dager   * Grunnkurs: 2 dager
-  * Repetisjonskurs: 2 dager+  * Repetisjonskurs: 1 dag
   * Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs   * Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs
  
Linje 38: Linje 31:
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende+  * Sluttkontrollør signal F/S
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 71: Linje 64:
  
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
-  * Kurset arrangeres av godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring+  * Kurset arrangeres av [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring]].
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
Linje 90: Linje 83:
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
 +
 +==== Alle kontrollfunksjoner ====
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +  * oppbygging og funksjonalitet
 +  * hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten
 +
 +Kandidaten skal kunne:
 +  * anvende Teknisk regelverk
 +  * beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000
 +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 +
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ====
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000 +  * installere, bytte og justere hjuldetektorer 
-  * Gjennomføre vedlikehold av EBI Track 2000 akseltellersystem +  * lokalisere og bytte komponenter med feil i EBI Track 2000
-  * Installere, bytte og justere hjuldetektorer +
-  * Lokalisere og bytte feilede komponenter i EBI Track 2000 akseltellersystem+
  
lp_sa/ebi_track_2000.txt · Sist endret: 2020/02/21 13:15 av Christopher Schive