lp_sa:ebi_track_2000
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2019/03/05 16:20) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/26 08:26) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: EBI Track 2000

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Eksamenskode

Modul Eksamenskode
EBI Track 2000 Maintenance

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88122 8121
Sikkerhetskontrollør 8122
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88124 8123
Sluttkontrollør S 8124
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 88123/88125

Kurslengde

  • Grunnkurs: 2 dager
  • Repetisjonskurs: 2 dager
  • Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs

Målgruppe

  • Kontrollør signal
  • Sikkerhetskontrollør signal
  • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

  • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

  • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført kurs

  • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

  • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i «Regler for kontroll» på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjente kompetanse kan dokumenteres:

  • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
  • Deltakelse på førstehjelp
  • Bestått kurs i NEK 400
  • Sertifisering som «Hovedsikkerhetsvakt» (gjelder kun montører)

For sluttkontrollører gjelder også:

  • Bestått sluttkontrollørkurs

Gjennomføring

Maks antall deltakere

Grunnkurs og repetisjonskurs 6

Eksamen

Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 80% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.

Kontinuasjon

Dersom en kandidat stryker må kandidaten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.

Krav til instruktørpersonell

  • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

  • oppbygging og funksjonalitet
  • hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten

Kandidaten skal kunne:

  • anvende Teknisk regelverk
  • beskrive akseltellersystemarkitekturen for EBI Track 2000
  • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

  • installere, bytte og justere hjuldetektorer
  • lokalisere og bytte komponenter med feil i EBI Track 2000
lp_sa/ebi_track_2000.1551799241.txt.gz · Sist endret: 2019/03/05 16:20 av Christopher Schive