lp_sa:ertms

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:ertms [2014/04/04 10:31]
Østen Lybeck
lp_sa:ertms [2018/10/08 10:45]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
 ===== Læreplaner: ERTMS ===== ===== Læreplaner: ERTMS =====
- +  * [[bombardier_etcs|Bombardier ETCS]] 
-//Læreplaner er under utarbeidelse.// +  * [[sikringsanlegg_ebilock_950_r4|EBI Lock 950 R4]] 
- +  * [[lp_sa:midlertidige_hastighetsnedsettelser_ertms_ostre_linje|Midlertidige hastighetsnedsettelser på Østre linje]]
-Læreplaner for ERTMS er skrevet generisk for å kunne tilpasses opplæringsplaner for ulike systemer. +
- +
-**Det finnes læreplaner for følgende delsystemer:** +
- +
-  * [[ Læreplan for radioblokksenter RBC|Radioblokksenter]] +
-  * [[ertms:forriglingsutrustning_sentral|Forriglingsutrustning (sentral)]] +
-  * [[ertms:forriglingsutrustning_objektkontroller|Forriglingsutrustning (objektkontroller)]] +
-  * [[ertms:togdeteksjon|Togdeteksjon]] +
-  * [[ertms:drivmaskiner|Drivmaskiner]] +
-  * [[ertms:betjeningsanlegg|Betjeningsanlegg]] +
-  * [[ertms:diagnose_og_vedlikeholdssystemer|Diagnose- og vedlikeholdssystemer]] +
-  * [[ertms:baliser|Baliser]] +
-  * [[ertms:Læreplan for ombordsystem ERTMS|Ombordsystem]] +
- +
-**I tillegg kan også følgende delsystemer forekomme:** +
- +
-  * Veisikringsanlegg +
-  * Rasvarsling +
-  * Portanlegg +
-  * Broanlegg +
- +
-**Krav til annen kompetanse:** +
- +
-  * For montører og prosjekterende kreves bestått kurs i "operasjonelle scenarioer" og "generelt systemoversiktskurs for ERTMS" før deltakelse på systemkurs jfr. læreplaner ovenfor.  +
-  * Montører må ha bestått fagbrev som signalmontør for å gå kurs tilrettelagt for montører +
-  * Prosjekterende må ha bestått "Signalfag for ingeniører", dersom vedkommende ikke har fagbrev som signalmontør +
-  * Montører og sluttkontrollører må ha grunnkurs i "Regler for kontroll" +
-  * Sluttkontrollører må sluttkontrollørkurs+
  
 **Forhold knyttet til grunnopplæring for signalmontører:** **Forhold knyttet til grunnopplæring for signalmontører:**
Linje 44: Linje 16:
   * tildeles eksamenskoder for operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs    * tildeles eksamenskoder for operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs 
   * får eksamenskoder etter bestått vedlikeholdskurs for systemet   * får eksamenskoder etter bestått vedlikeholdskurs for systemet
- 
lp_sa/ertms.txt · Sist endret: 2018/10/08 10:45 av Christopher Schive