lp_sa:ertms
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/04/04 09:36) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplaner: ERTMS

Læreplaner er under utarbeidelse.

Læreplaner for ERTMS er skrevet generisk for å kunne tilpasses opplæringsplaner for ulike systemer.

Det finnes læreplaner for følgende delsystemer:

I tillegg kan også følgende delsystemer forekomme:

  • Veisikringsanlegg
  • Rasvarsling
  • Portanlegg
  • Broanlegg

Krav til annen kompetanse:

  • Montører må ha bestått fagbrev som signalmontør for å gå kurs tilrettelagt for montører
  • Prosjekterende må ha bestått «Signalfag for ingeniører», dersom vedkommende ikke har fagbrev som signalmontør
  • Montører og sluttkontrollører må ha grunnkurs i «Regler for kontroll»
  • Sluttkontrollører må sluttkontrollørkurs
lp_sa/ertms.1396597015.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)