lp_sa:ertms

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:ertms [2014/04/04 10:20]
Østen Lybeck
lp_sa:ertms [2018/10/08 10:45] (nåværende versjon)
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
 ===== Læreplaner: ERTMS ===== ===== Læreplaner: ERTMS =====
 +  * [[bombardier_etcs|Bombardier ETCS]]
 +  * [[sikringsanlegg_ebilock_950_r4|EBI Lock 950 R4]]
 +  * [[lp_sa:midlertidige_hastighetsnedsettelser_ertms_ostre_linje|Midlertidige hastighetsnedsettelser på Østre linje]]
  
-//Læreplaner er under utarbeidelse.//+**Forhold knyttet til grunnopplæring for signalmontører:**
  
-Læreplaner for ERTMS er skrevet generisk for å kunne tilpasses opplæringsplaner for ulike systemer.+  * Læreplanmålene for læreplanenes vedlikeholdskurs inngår som en del av læreløpet i signalmontørfaget for dem med opptak fra høst 2017.  
 +  * Egen gjennomføringsordning legges til rette av kursarrangør for lærlingekursene.  
 +  * Avsluttende eksamen for lærlinger er gitt av Kunnskapsdepartementet og prøves gjennom eksamen og fagprøve gitt av Utdanningsdirektoratet. 
 +  * Kursarrangør står ansvarlig for at lærlinger har en overordent teoretisk og praktisk kompetanse innen ERTMS før kandidaten skal avlegge eksamen og fagprøve.  
 +  * Kurs i operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs inngår i sin helhet i lærlingeløpets opplæring hos kursarrangør
  
-Det finnes læreplaner for følgende delsystemer: +**Lærlinger med bestått eksamen og fagbrev, fra opptak 2017: **
- +
-  [[ Læreplan for radioblokksenter RBC|Radioblokksenter]] +
-  [[ertms:forriglingsutrustning_sentral|Forriglingsutrustning (sentral)]] +
-  * [[ertms:forriglingsutrustning_objektkontroller|Forriglingsutrustning (objektkontroller)]] +
-  * [[ertms:togdeteksjon|Togdeteksjon]] +
-  * [[ertms:drivmaskiner|Drivmaskiner]] +
-  * [[ertms:betjeningsanlegg|Betjeningsanlegg]] +
-  * [[ertms:diagnose_og_vedlikeholdssystemer|Diagnose- og vedlikeholdssystemer]] +
-  * [[ertms:baliser|Baliser]] +
-  * [[ertms:Læreplan for ombordsystem ERTMS|Ombordsystem]] +
- +
-I tillegg kan også følgende delsystemer forekomme: +
- +
-  * Veisikringsanlegg +
-  * Rasvarsling +
-  * Portanlegg +
-  * Broanlegg +
- +
-Krav til annen kompetanse: +
- +
-  * Montører må ha bestått fagbrev som signalmontør for å gå kurs tilrettelagt for montører +
-  * Prosjekterende må ha bestått "Signalfag for ingeniører", dersom vedkommende ikke har fagbrev som signalmontør +
-  * Montører og sluttkontrollører må ha grunnkurs i "Regler for kontroll" +
-  * Sluttkontrollører må sluttkontrollørkurs +
- +
-Forhold knyttet til grunnopplæring for signalmontører: +
- +
-Læreplanmålene for læreplanenes vedlikeholdskurs inngår som en del av læreløpet i signalmontørfaget for dem med opptak fra høst 2017. Egen gjennomføringsordning legges til rette av kursarrangør for lærlingekursene. Avsluttende eksamen for lærlinger er gitt av Kunnskapsdepartementet og prøves gjennom eksamen og fagprøve gitt av Utdanningsdirektoratet. +
-Kursarrangør står ansvarlig for at lærlinger har en overordent teoretisk og praktisk kompetanse innen ERTMS før kandidaten skal avlegge eksamen og fagprøve. Kurs i operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs inngår i sin helhet i lærlingeløpets opplæring hos kursarrangør.  +
- +
-Lærlinger med bestått eksamen og fagbrev, fra opptak 2017: +
   * tildeles ingen eksamenskoder i systemene   * tildeles ingen eksamenskoder i systemene
 +  * tildeles eksamenskoder for operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs 
   * får eksamenskoder etter bestått vedlikeholdskurs for systemet   * får eksamenskoder etter bestått vedlikeholdskurs for systemet
- 
lp_sa/ertms.1396599607.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)