lp_sa:ertms
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/04/04 11:53) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplaner: ERTMS

Læreplaner er under utarbeidelse.

Læreplaner for ERTMS er skrevet generisk for å kunne tilpasses opplæringsplaner for ulike systemer.

Det finnes læreplaner for følgende delsystemer:

I tillegg kan også følgende delsystemer forekomme:

 • Veisikringsanlegg
 • Rasvarsling
 • Portanlegg
 • Broanlegg

Krav til annen kompetanse:

 • For montører og prosjekterende kreves bestått kurs i operasjonelle scenarioer og «generelt systemoversiktskurs for ERTMS» før deltakelse på systemkurs jfr. læreplaner ovenfor.
 • Montører må ha bestått fagbrev som signalmontør for å gå kurs tilrettelagt for montører
 • Prosjekterende må ha bestått «Signalfag for ingeniører», dersom vedkommende ikke har fagbrev som signalmontør
 • Montører og sluttkontrollører må ha grunnkurs i «Regler for kontroll»
 • Sluttkontrollører må sluttkontrollørkurs

Forhold knyttet til grunnopplæring for signalmontører:

 • Læreplanmålene for læreplanenes vedlikeholdskurs inngår som en del av læreløpet i signalmontørfaget for dem med opptak fra høst 2017.
 • Egen gjennomføringsordning legges til rette av kursarrangør for lærlingekursene.
 • Avsluttende eksamen for lærlinger er gitt av Kunnskapsdepartementet og prøves gjennom eksamen og fagprøve gitt av Utdanningsdirektoratet.
 • Kursarrangør står ansvarlig for at lærlinger har en overordent teoretisk og praktisk kompetanse innen ERTMS før kandidaten skal avlegge eksamen og fagprøve.
 • Kurs i operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs inngår i sin helhet i lærlingeløpets opplæring hos kursarrangør.

Lærlinger med bestått eksamen og fagbrev, fra opptak 2017:

 • tildeles ingen eksamenskoder i systemene
 • tildeles eksamenskoder for operasjonelle scenarioer og generelt systemoversiktskurs
 • får eksamenskoder etter bestått vedlikeholdskurs for systemet
lp_sa/ertms.1396605234.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)