lp_sa:kabelskjotekurs
Den nyeste versjonen av dette dokumentet er et utkast.DiffDenne versjonen (2017/06/28 14:17) ble godkjent av jcs.

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Kabelskjøtekurs

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Sporvekselkontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88920 8920
(Sikkerhets)kontrollør Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollør 88922 8922

Kurslengde

Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollører: 1 dag

Målgruppe

Alle

Betingelse

For (sikkerhets)kontrollører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Kurset er obligatorisk for alle som skal utføre skjøting av signalkabler i jernbanenettet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Kompetanse etter gjennomført kurs

Utføre skjøting av signalkabler

Godkjenningsperiode

  • Kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal innehar godkjenning så fremt vedkommende innehar kontrollørfunksjon
  • Andre gis gyldighetsperiode på 5 år og 2 måneder.

Gjennomføring

Maks antall deltakere

Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollører 4 deltakere pr. instruktør
Repetisjonskurs 4 deltakere pr. instruktør

Eksamen

Grunnkurs for sikkerhets)kontrollører Praktisk eksamen
Repetisjonskurs Praktisk eksamen

Kontinuasjon

Grunnkurs for sikkerhets)kontrollører Praktisk eksamen
Repetisjonskurs Praktisk eksamen

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

  • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

  • utføre avslutning av kabler i relérom og apparatskap
  • utføre forlegning og lagring av kabler
  • registrere kabelskjøter
  • utføre skjøting av signalkabler

Kandidaten skal kjenne til:

  • kabeltyper som skjøtemetodikken benyttes til
  • farer ved feilskjøting
  • forhold som omfatter egen sikkerhet ved utførelse av skjøting

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

/var/www/jk/data/pages/lp_sa/kabelskjotekurs.txt · Sist endret: 2023/04/13 00:32 (ekstern redigering)