lp_sa:kabelskjotekurs

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:kabelskjotekurs [2017/04/07 10:14]
127.0.0.1 ekstern redigering
lp_sa:kabelskjotekurs [2017/09/11 16:55] (nåværende versjon)
Linje 7: Linje 7:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
   
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 +===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-===== Kurskoder ===== + Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
- +| Sporvekselkontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  88920   8920  | 
-^ Kurs ^  Kode  ^ +| (Sikkerhets)kontrollør |Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollør|  88922  |  8922  |
-| Grunnkurs for mekanikere |  88920  | +
-| Grunnkurs for montører |  88922  +
- +
- +
-===== Sertifikatkoder ===== +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Sporvekselkontrollør |  8920  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  8922  | +
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
  
-Grunnkurs for montører: 1 dag+Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollører: 1 dag
   
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
Linje 38: Linje 30:
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
  
-**For signalmontører**+**For (sikkerhets)kontrollører**
  
 Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.  Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. 
Linje 61: Linje 53:
   * Praktisk og teoretisk gjennomføring   * Praktisk og teoretisk gjennomføring
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole +  * Kurset arrangeres av [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|godkjent tilbyder av jernbanefaglig opplæring]].
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|retningslinjer]]+
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
  
-| Grunnkurs for montører | 4 deltakere pr. instruktør |+| Grunnkurs for (sikkerhets)kontrollører | 4 deltakere pr. instruktør |
 | Repetisjonskurs | 4 deltakere pr. instruktør | | Repetisjonskurs | 4 deltakere pr. instruktør |
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
  
-| Grunnkurs for montører | Praktisk eksamen |+| Grunnkurs for sikkerhets)kontrollører | Praktisk eksamen |
 | Repetisjonskurs | Praktisk eksamen | | Repetisjonskurs | Praktisk eksamen |
  
 ===== Kontinuasjon ===== ===== Kontinuasjon =====
  
-| Grunnkurs for montører | Praktisk eksamen |+| Grunnkurs for sikkerhets)kontrollører | Praktisk eksamen |
 | Repetisjonskurs | Praktisk eksamen | | Repetisjonskurs | Praktisk eksamen |
  
Linje 93: Linje 84:
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-==== Kabelskjøting ==== +Kandidaten skal kunne: 
 + 
 +  * utføre avslutning av kabler i relérom og apparatskap 
 +  * utføre forlegning og lagring av kabler 
 +  * registrere kabelskjøter 
 +  * utføre skjøting av signalkabler 
 + 
 +Kandidaten skal kjenne til:
  
-Kandidaten skal:+  * kabeltyper som skjøtemetodikken benyttes til 
 +  * farer ved feilskjøting 
 +  * forhold som omfatter egen sikkerhet ved utførelse av skjøting
  
-  * kjenne til kabeltyper som skjøtemetodikken benyttes til 
-  * kunne utføre avslutning av kabler i relérom og apparatskap 
-  * kunne utføre forlegning og lagring av kabler 
-  * kunne registrere kabelskjøter 
-  * kunne utføre skjøting av signalkabler 
-  * kjenne til farer ved feilskjøting 
-  * kjenne til forhold som omfatter egen sikkerhet ved utførelse av skjøting 
  
 Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.
lp_sa/kabelskjotekurs.1491552859.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:14 av 127.0.0.1