lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer [2017/06/13 12:19]
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
lp_sa:lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer [2017/06/13 12:21]
Christopher Schive [Mål]
Linje 101: Linje 101:
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
  
 +  * oppbyggingen av og funksjonen til kontrollåser
   * grensesnittet mellom mekaniske komponenter og sikringsanlegget   * grensesnittet mellom mekaniske komponenter og sikringsanlegget
  
Linje 106: Linje 107:
  
   * foreta bytte av komponenter   * foreta bytte av komponenter
- 
-**Kontrollås for sporveksel og sporsperre** 
- 
-Kandidaten skal forstå: 
- 
-  * oppbyggingen av og funksjonen til kontrollåser. 
  
 **Rigel DSI/NSI** **Rigel DSI/NSI**
Linje 117: Linje 112:
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
  
-  * oppbyggingen av og funksjonen til rigelen.+  * oppbyggingen av og funksjonen til rigelen
  
 **Sporsperre**  **Sporsperre**
Linje 123: Linje 118:
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
  
-  * oppbyggingen av og funksjonen til sporsperren.+  * oppbyggingen av og funksjonen til sporsperren
  
 Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold. Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.
  
lp_sa/lase-_og_kontrollsystemer_for_sporveksler_og_sporsperrer.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)