lp_sa:mekanisk_kompetansekurs

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

lp_sa:mekanisk_kompetansekurs [2017/08/11 10:41]
Christopher Schive [Krav til forkunnskaper]
lp_sa:mekanisk_kompetansekurs [2017/09/11 16:55]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Mekanisk kompetansekurs ====== 
  
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. ​ 
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. ​ 
- 
-  
-===== Eier av læreplanen ===== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-===== Utarbeidet av ===== 
- 
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk 
- 
-===== Kurskoder ===== 
- 
-^ Kurs ^  Kode  ^ 
-| Grunnkurs for sporvekselkontrollører |  87040  | 
-| Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører |  87041  | 
-  
-===== Kurslengde ===== 
- 
-Grunnkurs: 24 dager 
- 
-Repetisjonskurs:​ 4 dager 
- 
-===== Målgruppe ===== 
- 
-Kandidater som ønsker kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver som sporvekselkontrollør. 
- 
-===== Betingelse ===== 
- 
-Kravet til eksamen for de inkluderte læreplanene prøves i eksamen for Mekanisk kompetansekurs. 
- 
-===== Krav til forkunnskaper ===== 
- 
-  * Minst 2 årsverk i arbeid rettet mot Bane NORs signalanlegg 
- 
-eller 
- 
-  * Fagarbeider som banemontør og minst 1 årsverk i arbeid rettet mot Bane NORs signalanlegg. 
- 
-Kompetanse etter gjennomført kurs: 
- 
-  * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig med arbeidsoppgaver knyttet til mekanikk i Bane NORs infrastruktur,​ med spesielt fokus på sporveksler. ​ 
- 
-===== Godkjenningsperiode ===== 
- 
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 
- 
-  * 2 år og 2 måneder for grunnkurs 
-  * 5 år og 2 måneder for repetisjonskurs 
- 
-Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:​ 
- 
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling 
-  * Deltakelse på førstehjelp 
-  * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” ​ 
- 
-===== Gjennomføring ===== 
- 
-  * Teoretisk og praktisk gjennomføring. ​ 
-  * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget. 
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. 
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette. 
- 
- 
-===== Maks antall deltakere ===== 
- 
-|Grunnkurs|6 deltakere| 
-|Repetisjonskurs|6 deltakere| 
- 
-===== Eksamen ===== 
- 
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen, ca. 3 timer + Praktisk prøve ca. 6 timer| 
-|Repetisjonskurs|Flervalgseksamen,​ ca 1 time + Praktisk prøve ca. 1,5 timer| 
- 
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. 
- 
-===== Kontinuasjon ===== 
- 
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen, ca. 4 timer + Praktisk prøve ca. 2 timer| 
- 
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  
- 
-Påmelding til nytt grunnkurs kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. 
- 
-===== Krav til instruktørpersonell ===== 
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:​prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]]. 
-===== Mål ===== 
- 
-**Mekanisk kompetansekurs** 
- 
-Kandidaten skal forstå: ​ 
-  * bruken av Teknisk regelverk ​ 
-  * enkel elektroteknikk ​ 
-  * måleteknikk og bruk av måleinstrumenter ​ 
- 
-Kandidaten skal kjenne til: 
-  * hensikten med signaltegninger benyttet i Bane NOR infrastruktur. 
-  * funksjonene og grensesnittene til sikringsanlegg 
-  * funksjonene og grensesnittene til togdeteksjon ​ 
-  * funksjonene og grensesnittene til ATC 
-  * funksjonene og grensesnittene til veisikringsanlegg 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * metodikk for legging av kabel 
-  * legge til rette for, montere og vedlikeholde mekaniske installasjoner i veisikringsanlegg,​ herunder bomdrivmaskiner 
-  * montere ATC-baliser. ​ 
- 
-Følgende læreplaner inngår ​ 
- 
-  * Sporvekseldrivmaskin Alstom MET  
-  * Kabelskjøting 
-  * Sporvekseldrivmaskin Bsg 9 
-  * Sporsperredrivmaskin Bela 
-  * Låse- og kontrollsystemer for sporsperre og sporveksler 
- 
-**Batterianlegg** 
- 
-Kandidaten skal kunne: 
-  * forstå farene med feil håndtering av batterianlegg 
-  * forstå batterianleggets funksjoner 
lp_sa/mekanisk_kompetansekurs.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)