lp_sa:mekanisk_kompetansekurs

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:mekanisk_kompetansekurs [2017/08/11 10:41]
Christopher Schive [Krav til forkunnskaper]
lp_sa:mekanisk_kompetansekurs [2021/02/05 11:58]
Ronald Hortman [Målgruppe]
Linje 1: Linje 1:
-====== Læreplan: Mekanisk kompetansekurs ======+====== Læreplan: Mekanisk kompetanse signal ======
  
 Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. 
Linje 5: Linje 5:
  
   
-===== Eier av læreplanen =====+===== Kravstiller =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Drift og teknologi, Signalteknologi
  
-===== Utarbeidet av =====+===== Forvalter =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Drift og teknologi, Konsepter
  
 ===== Kurskoder ===== ===== Kurskoder =====
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-Grunnkurs for sporvekselkontrollører |  87040  | +Mekanisk kompetanse signal |  87040  | 
-| Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører |  87041  |+| Repetisjonskurs mekanisk kompetanse signal |  87041  |
   
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
Linje 27: Linje 27:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-Kandidater som ønsker kompetanse for å utføre arbeidsoppgaver som sporvekselkontrollør.+  * Personale som skal arbeide selvstendig med arbeidsoppgaver knyttet til mekanikk i signalanlegg i Bane NORs infrastruktur
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
  
-Kravet til eksamen for de inkluderte læreplanene prøves i eksamen for Mekanisk kompetansekurs.+Eksamen for Mekanisk kompetansekurs skal også dekke det relevante innholdet i eksamen for de læreplanene som inngår.
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Minst 2 årsverk i arbeid rettet mot Bane NORs signalanlegg+  * fagbrev som banemontør
  
 eller eller
  
-  * Fagarbeider som banemontør og minst 1 årsverk i arbeid rettet mot Bane NORs signalanlegg.+  * annen relevant utdanning og erfaring
  
-Kompetanse etter gjennomført kurs:+===== Kompetanse etter gjennomført kurs:=====
  
-  * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig med arbeidsoppgaver knyttet til mekanikk i Bane NORs infrastruktur, med spesielt fokus på sporveksler+  * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig med arbeidsoppgaver knyttet til mekanikk i signalanlegg i Bane NORs infrastruktur. 
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
Linje 54: Linje 54:
 Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres: Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:
  
-  * Bestått FSE med signalfaglig vinkling 
-  * Deltakelse på førstehjelp 
   * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt”    * Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” 
  
Linje 62: Linje 60:
   * Teoretisk og praktisk gjennomføring.    * Teoretisk og praktisk gjennomføring. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole+  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetansetilbyder
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+  
  
  
Linje 80: Linje 78:
 ===== Kontinuasjon ===== ===== Kontinuasjon =====
  
-|Grunnkurs|Skriftlig eksamen, ca. timer + Praktisk prøve ca. timer|+|Grunnkurs|Skriftlig eksamen, ca. timer + Praktisk prøve ca. timer|
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 86: Linje 84:
 Påmelding til nytt grunnkurs kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen. Påmelding til nytt grunnkurs kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.
  
 +
 +===== Praksis etter endt opplæring =====
 +
 +Ivaretas med kurs i Regler for kontroll signal
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
- 
-**Mekanisk kompetansekurs** 
  
 Kandidaten skal forstå:  Kandidaten skal forstå: 
   * bruken av Teknisk regelverk    * bruken av Teknisk regelverk 
-  * enkel elektroteknikk  +  * farer ved elektriske anlegg 
-  * måleteknikk og bruk av måleinstrumenter +
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
Linje 103: Linje 102:
   * funksjonene og grensesnittene til ATC   * funksjonene og grensesnittene til ATC
   * funksjonene og grensesnittene til veisikringsanlegg   * funksjonene og grensesnittene til veisikringsanlegg
 +  * FSE
 +  * enkel elektroteknikk 
 +  * relevant måleteknikk og bruk av elektriske måleinstrumenter
 +  * farene med feil håndtering av batterianlegg
 +  * batterianleggets funksjoner
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
 +
 +  * utføre kontroller som sporvekselkontrollør
 +  * montere, vedlikeholde og kontrollere mekaniske installasjoner i veisikringsanlegg, herunder bomdrivmaskiner
 +  * montere, vedlikeholde og kontrollere mekaniske installasjoner forbundet med drivmaskiner
 +  * montere, vedlikeholde og kontrollere mekaniske installasjoner forbundet med låse- og kontrollsystemer
 +  * montere baliser
   * metodikk for legging av kabel   * metodikk for legging av kabel
-  * legge til rette for, montere og vedlikeholde mekaniske installasjoner i veisikringsanlegg, herunder bomdrivmaskiner +  * bruke relevante mekaniske måleinstrumenter 
-  * montere ATC-baliser. +
  
-Følgende læreplaner inngår +Relevant innhold fra følgende læreplaner inngår 
  
   * Sporvekseldrivmaskin Alstom MET    * Sporvekseldrivmaskin Alstom MET 
-  * Kabelskjøting +  * Drivmaskin Siemens ITS 710 
-  * Sporvekseldrivmaskin Bsg 9+  * Sporvekseldrivmaskin Siemens Bsg 9
   * Sporsperredrivmaskin Bela   * Sporsperredrivmaskin Bela
 +  * Relebasert veisikrings- og varslingsanlegg m/batterianlegg 
   * Låse- og kontrollsystemer for sporsperre og sporveksler   * Låse- og kontrollsystemer for sporsperre og sporveksler
  
-**Batterianlegg** 
  
-Kandidaten skal kunne: 
-  * forstå farene med feil håndtering av batterianlegg 
-  * forstå batterianleggets funksjoner 
lp_sa/mekanisk_kompetansekurs.txt · Sist endret: 2021/02/05 11:58 av Ronald Hortman