lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler
Denne versjonen (2018/11/21 16:00) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2018/03/20 12:15) er tilgjengelig.Diff

Opplæringsplan: Manuell omlegging av sporveksler

Tema for læreplan Delmål for læreplan Kriterier (sveiver skal…) Opplæringsmateriell
Sveiving av sporveksler Sveiver skal gjøre rede for og demonstrere hvordan sveive sporveksel med 3 eller flere drivmaskiner og/eller sporveksler med bevegelig skinnekryss og/eller doble kryssveksler Generelt:
- Kjenne til instruks for sveiving
- Kunne forklare når en sporveksel skal sveves
- Kunne gjøre rede for hvordan tillatelse innhentes
- Kunne gjøre rede for hva som skjer når sveiv/pumpehåndtak tas ut/inn av holder

Sporveksler med 3 drivmaskiner:
- Kunne forklare hvordan sveive med 3 drivmaskiner
- Kunne betjene sporveksel med 3 drivmaskiner:

Sporveksler med 4 drivmaskiner:
- Kunne forklare hvordan sveive med 4 drivmaskiner
- Kunne betjene sporveksel med 4 drivmaskiner

Sporveksel med bevegelig skinnekryss:
- Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss
- Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss

Doble kryssveksler:
- Kunne forklare hvordan sveive en dobbel kryssveksel
- Kunne betjene en dobbel kryssveksel

Lokale forhold:
- Kjenne til lokale rutiner for oppbevaring og håndtering av sveiver
- Kjenne til andre relevante lokale forhold som har relevans for utførelsen av manuell omlegging
SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer
lp_sa/opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)