lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler [2018/03/20 12:15]
Christopher Schive
lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 16:00]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
-====== Opplæringsplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige skinnekryss ====== +====== Opplæringsplan: Manuell omlegging av sporveksler ====== 
- +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
-^  Tema for læreplan  ^  Delmål for læreplan  ^  Kriterier (sveiver skal...)  ^  Opplæringsmateriell  +^  Tema for læreplan                                      ^  Delmål for læreplan                                                                                 ^  Kriterier (sveiver skal...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^  Opplæringsmateriell                                                                                                                                                                                             
-|Sveiving av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner|Sveiver skal gjøre rede for og demonstrere hvordan sveive sporveksel med 3 eller flere drivmaskiner|Generelt: \\ - Kjenne til instruks for sveiving \\ - Kunne forklare når en sporveksel skal sveves \\ - Kunne gjøre rede for hvordan tillatelse innhentes \\ - Kunne gjøre rede for hva som skjer når sveiv/pumpehåndtak tas ut/inn av holder \\ \\ Sporveksler med 3 drivmaskiner: \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 3 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 3 drivmaskiner: \\ \\ Sporveksler med 4 drivmaskiner: \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 4 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 4 drivmaskiner \\ \\ Sporveksel med bevegelig skinnekryss: \\ - Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ - Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ \\ Lokale forhold: \\ - Kjenne til lokale rutiner for oppbevaring og håndtering av sveiver \\ - Kjenne til andre relevante lokale forhold som har relevans for utførelsen av manuell omlegging|[[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]]|+| Sveiving av sporveksler | Sveiver skal gjøre rede for og demonstrere hvordan sveive sporveksel med 3 eller flere drivmaskiner og/eller sporveksler med bevegelig skinnekryss og/eller doble kryssveksler  | Generelt: \\ - Kjenne til instruks for sveiving \\ - Kunne forklare når en sporveksel skal sveves \\ - Kunne gjøre rede for hvordan tillatelse innhentes \\ - Kunne gjøre rede for hva som skjer når sveiv/pumpehåndtak tas ut/inn av holder \\ \\ Sporveksler med 3 drivmaskiner: \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 3 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 3 drivmaskiner: \\ \\ Sporveksler med 4 drivmaskiner: \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 4 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 4 drivmaskiner \\ \\ Sporveksel med bevegelig skinnekryss: \\ - Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ - Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ \\ Doble kryssveksler: \\ - Kunne forklare hvordan sveive en dobbel kryssveksel \\ - Kunne betjene en dobbel kryssveksel \\ \\ Lokale forhold: \\ - Kjenne til lokale rutiner for oppbevaring og håndtering av sveiver \\ - Kjenne til andre relevante lokale forhold som har relevans for utførelsen av manuell omlegging  | [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]]  |
lp_sa/opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 16:00 av Christopher Schive