lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 15:57]
Christopher Schive
lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 15:58]
Christopher Schive [Tabell]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Opplæringsplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige skinnekryss ====== ====== Opplæringsplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige skinnekryss ======
- +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
-^  Tema for læreplan  ^  Delmål for læreplan  ^  Kriterier (sveiver skal...)  ^  Opplæringsmateriell  +^  Tema for læreplan                                      ^  Delmål for læreplan                                                                                 ^  Kriterier (sveiver skal...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^  Opplæringsmateriell                                                                                                                                                                                             
-|Sveiving av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner|Sveiver skal gjøre rede for og demonstrere hvordan sveive sporveksel med 3 eller flere drivmaskiner|Generelt: \\ - Kjenne til instruks for sveiving \\ - Kunne forklare når en sporveksel skal sveves \\ - Kunne gjøre rede for hvordan tillatelse innhentes \\ - Kunne gjøre rede for hva som skjer når sveiv/pumpehåndtak tas ut/inn av holder \\ \\ Sporveksler med 3 drivmaskiner: \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 3 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 3 drivmaskiner: \\ \\ Sporveksler med 4 drivmaskiner: \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 4 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 4 drivmaskiner \\ \\ Sporveksel med bevegelig skinnekryss: \\ - Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ - Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ \\ Sporveksel med bevegelig skinnekryss: \\ - Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ - Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ \\ Lokale forhold: \\ - Kjenne til lokale rutiner for oppbevaring og håndtering av sveiver \\ - Kjenne til andre relevante lokale forhold som har relevans for utførelsen av manuell omlegging|[[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]]|+| Sveiving av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner  | Sveiver skal gjøre rede for og demonstrere hvordan sveive sporveksel med 3 eller flere drivmaskiner  | Generelt: \\ - Kjenne til instruks for sveiving \\ - Kunne forklare når en sporveksel skal sveves \\ - Kunne gjøre rede for hvordan tillatelse innhentes \\ - Kunne gjøre rede for hva som skjer når sveiv/pumpehåndtak tas ut/inn av holder \\ \\ Sporveksler med 3 drivmaskiner: \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 3 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 3 drivmaskiner: \\ \\ Sporveksler med 4 drivmaskiner: \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 4 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 4 drivmaskiner \\ \\ Sporveksel med bevegelig skinnekryss: \\ - Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ - Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ \\ Doble kryssveksler: \\ - Kunne forklare hvordan sveive en dobbel kryssveksel \\ - Kunne betjene en dobbel kryssveksel \\ \\ Lokale forhold: \\ - Kjenne til lokale rutiner for oppbevaring og håndtering av sveiver \\ - Kjenne til andre relevante lokale forhold som har relevans for utførelsen av manuell omlegging  | [[http://orv.jbv.no/sjn/doku.php?id=generell_del:1.5_betjeningsanvisninger&s[]=sveiving#omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]]  |
lp_sa/opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 16:00 av Christopher Schive