lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2018/03/20 12:15) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2018/03/19 14:58) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Opplæringsplan: Manuell omlegging av sporveksler med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige skinnekryss

Tema for læreplan Delmål for læreplan Kriterier (sveiver skal…) Opplæringsmateriell
Sveiving av sporveksler med 3 eller flere drivmaskinerSveiver skal gjøre rede for og demonstrere hvordan sveive sporveksel med 3 eller flere drivmaskinerGenerelt:
- Kjenne til instruks for sveiving
- Kunne forklare når en sporveksel skal sveves
- Kunne gjøre rede for hvordan tillatelse innhentes
- Kunne gjøre rede for hva som skjer når sveiv/pumpehåndtak tas ut/inn av holder

Sporveksler med 3 drivmaskiner:
- Kunne forklare hvordan sveive med 3 drivmaskiner
- Kunne betjene sporveksel med 3 drivmaskiner:

Sporveksler med 4 drivmaskiner:
- Kunne forklare hvordan sveive med 4 drivmaskiner
- Kunne betjene sporveksel med 4 drivmaskiner

Sporveksel med bevegelig skinnekryss:
- Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss
- Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss

Lokale forhold:
- Kjenne til lokale rutiner for oppbevaring og håndtering av sveiver
- Kjenne til andre relevante lokale forhold som har relevans for utførelsen av manuell omlegging
SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer
lp_sa/opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler.1521544503.txt.gz · Sist endret: 2018/03/20 12:15 av Christopher Schive