lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 15:58]
Christopher Schive [Tabell]
lp_sa:opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler [2018/11/21 16:00] (nåværende versjon)
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
-====== Opplæringsplan:​ Manuell omlegging av sporveksler ​med 3 eller flere drivmaskiner og sporveksler med bevegelige skinnekryss ​======+====== Opplæringsplan:​ Manuell omlegging av sporveksler ======
 {{tablelayout?​rowsHeaderSource=Auto}} {{tablelayout?​rowsHeaderSource=Auto}}
 ^  Tema for læreplan ​                                     ^  Delmål for læreplan ​                                                                                ​^ ​ Kriterier (sveiver skal...) ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^  Opplæringsmateriell ​                                                                                                                                                                                            ^ ^  Tema for læreplan ​                                     ^  Delmål for læreplan ​                                                                                ​^ ​ Kriterier (sveiver skal...) ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ^  Opplæringsmateriell ​                                                                                                                                                                                            ^
-| Sveiving av sporveksler ​med 3 eller flere drivmaskiner  ​| Sveiver skal gjøre rede for og demonstrere hvordan sveive sporveksel med 3 eller flere drivmaskiner ​ | Generelt: \\ - Kjenne til instruks for sveiving \\ - Kunne forklare når en sporveksel skal sveves \\ - Kunne gjøre rede for hvordan tillatelse innhentes \\ - Kunne gjøre rede for hva som skjer når sveiv/​pumpehåndtak tas ut/inn av holder \\ \\ Sporveksler med 3 drivmaskiner:​ \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 3 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 3 drivmaskiner:​ \\ \\ Sporveksler med 4 drivmaskiner:​ \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 4 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 4 drivmaskiner \\ \\ Sporveksel med bevegelig skinnekryss:​ \\ - Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ - Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ \\ Doble kryssveksler:​ \\ - Kunne forklare hvordan sveive en dobbel kryssveksel \\ - Kunne betjene en dobbel kryssveksel \\ \\ Lokale forhold: \\ - Kjenne til lokale rutiner for oppbevaring og håndtering av sveiver \\ - Kjenne til andre relevante lokale forhold som har relevans for utførelsen av manuell omlegging ​ | [[http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=generell_del:​1.5_betjeningsanvisninger&​s[]=sveiving#​omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]] ​ |+| Sveiving av sporveksler | Sveiver skal gjøre rede for og demonstrere hvordan sveive sporveksel med 3 eller flere drivmaskiner ​og/eller sporveksler med bevegelig skinnekryss og/eller doble kryssveksler ​ | Generelt: \\ - Kjenne til instruks for sveiving \\ - Kunne forklare når en sporveksel skal sveves \\ - Kunne gjøre rede for hvordan tillatelse innhentes \\ - Kunne gjøre rede for hva som skjer når sveiv/​pumpehåndtak tas ut/inn av holder \\ \\ Sporveksler med 3 drivmaskiner:​ \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 3 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 3 drivmaskiner:​ \\ \\ Sporveksler med 4 drivmaskiner:​ \\ - Kunne forklare hvordan sveive med 4 drivmaskiner \\ - Kunne betjene sporveksel med 4 drivmaskiner \\ \\ Sporveksel med bevegelig skinnekryss:​ \\ - Kunne forklare hvordan sveive en sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ - Kunne betjene sporveksel med bevegelig skinnekryss \\ \\ Doble kryssveksler:​ \\ - Kunne forklare hvordan sveive en dobbel kryssveksel \\ - Kunne betjene en dobbel kryssveksel \\ \\ Lokale forhold: \\ - Kjenne til lokale rutiner for oppbevaring og håndtering av sveiver \\ - Kjenne til andre relevante lokale forhold som har relevans for utførelsen av manuell omlegging ​ | [[http://​orv.jbv.no/​sjn/​doku.php?​id=generell_del:​1.5_betjeningsanvisninger&​s[]=sveiving#​omlegging_av_sentralstilte_sporveksler_og_sporsperrer|SJN 1.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer]] ​ |
lp_sa/opplaeringsplan_sveiving_av_sporveksler.txt · Sist endret: 2018/11/21 16:00 av Christopher Schive