lp_sa:portanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:portanlegg [2015/05/27 11:05]
Christopher Schive [Eksamenskode]
lp_sa:portanlegg [2017/09/11 16:55]
127.0.0.1 ekstern redigering
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Portanlegg  ====== ====== Læreplan: Portanlegg  ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
  
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
   
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
  
 ===== Kurskoder ===== ===== Kurskoder =====
 +
 +** Portanlegg Finsetunnelen **
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87162  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87932  | 
-Reperisjonskurs for montører |  87163  | +Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87933  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87164  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87934  | 
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87165  | +| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87935  | 
- + 
 + 
 +** Portanlegg Lieråstunnelen ** 
 + 
 +^ Kurs ^  Kode  ^ 
 +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87942  | 
 +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87943  | 
 +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87944  | 
 +| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87945  | 
 + 
 + 
 +** Portanlegg Lodalen ** 
 + 
 +^ Kurs ^  Kode  ^ 
 +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87952  | 
 +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87953  | 
 +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87954  | 
 +| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87955  | 
 + 
 + 
 +** Portanlegg Herøya ** 
 + 
 +^ Kurs ^  Kode  ^ 
 +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87962  | 
 +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87963  | 
 +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87964  | 
 +| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87965  | 
   
 ===== Sertifikatkode ===== ===== Sertifikatkode =====
-  + 
-  Sporvekselkontrollør:  +** Portanlegg Finsetunnelen ** 
-  Kontrollør signal:  + 
-  * Sikkerhetskontrollør signal:  +^ Sertifikat ^ Kode  
-  * Sluttkontrollør F:  +Kontrollør signal |  7931  |  
-  * Sluttkontrollør S: +| Sikkerhetskontrollør signal |  7932  |  
 +| Sluttkontrollør F |  7933  |  
 +| Sluttkontrollør S |  7934  | 
 + 
 + 
 +** Portanlegg Lieråstunnelen ** 
 + 
 +^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
 +| Kontrollør signal |  7941  |  
 +Sikkerhetskontrollør signal |  7942  |  
 +| Sluttkontrollør F |  7943  |  
 +| Sluttkontrollør S |  7944  |  
 + 
 + 
 +** Portanlegg Lodalen ** 
 + 
 +^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
 +| Kontrollør signal |  7951  |  
 +| Sikkerhetskontrollør signal |  7952  |  
 +Sluttkontrollør F |  7953  |  
 +| Sluttkontrollør S |  7954  |  
 + 
 + 
 +** Portanlegg Herøya ** 
 + 
 +^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
 +| Kontrollør signal |  7961  |  
 +| Sikkerhetskontrollør signal |  7962  |  
 +| Sluttkontrollør F |  7963  |  
 +Sluttkontrollør S |  7964  |  
   
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
Linje 41: Linje 97:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-Kontrollør signalSikkerhetskontrollør signalSluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +  * Kontrollør signal 
- +  * Sikkerhetskontrollør signal 
-===== Betingelse ===== +  * Sluttkontrollør signal F/S
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. +
-  +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører” +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.+
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 66: Linje 112:
  
 Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.
- 
-eller 
- 
-Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet 
- 
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
Linje 86: Linje 127:
  
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
- 
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]]. 
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
  
Linje 115: Linje 155:
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +
 +  * oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget
 +  * avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  * forstå oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget 
-  * forstå avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget 
   * prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget   * prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget
   * utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler   * utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler
-  * utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger +  * utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger 
lp_sa/portanlegg.txt · Sist endret: 2019/03/05 16:34 av Christopher Schive