lp_sa:portanlegg
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2014/10/23 11:11) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Portanlegg

Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Eksamenskode

Agresso-kode xxxxxxx

Sertifikatkode

 • Sporvekselkontrollør:
 • Kontrollør signal:
 • Sikkerhetskontrollør signal:
 • Sluttkontrollør F:
 • Sluttkontrollør S:

Kurslengde

Grunnkurs: 1 dag

Repetisjonskurs: 1 dag

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

Kontrollør signal, Sikkerhetskontrollør signal, Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

For montører

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende

Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør

eller

Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.

eller

Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”
 • Deltakelse på sluttkontrollørforum seneste 14 mnd

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs 20 deltakere i teori7 deltakere i praksis

Eksamen

GrunnkursSkriftlig eksamen, ca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamen, ca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Kandidaten skal kunne:

 • forstå oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget
 • forstå avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget
 • prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget
 • utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler
 • utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger
lp_sa/portanlegg.1414055460.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)