lp_sa:portanlegg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:portanlegg [2016/02/22 15:31]
Christopher Schive
lp_sa:portanlegg [2019/03/05 16:34] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Kurskoder]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
   
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
  
Linje 16: Linje 16:
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87932  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87932  | 
-| Repetisjonskurs for montører |  87933  | +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87933  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87934  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87934  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87935  |+
  
  
Linje 25: Linje 24:
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87942  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87942  | 
-| Repetisjonskurs for montører |  87943  | +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87943  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87944  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87944  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87945  |+
  
  
Linje 34: Linje 32:
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87952  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87952  | 
-| Repetisjonskurs for montører |  87953  | +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87953  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87954  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87954  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87955  |+
  
  
Linje 43: Linje 40:
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87962  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87962  | 
-| Repetisjonskurs for montører |  87963  | +| Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87963  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87964  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87964  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87965  |+
  
   
Linje 97: Linje 93:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-Kontrollør signalSikkerhetskontrollør signalSluttkontrollør signal F/S og prosjekterende. +  * Kontrollør signal 
- +  * Sikkerhetskontrollør signal 
-===== Betingelse ===== +  * Sluttkontrollør signal F/S
- +
-**For montører** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. +
-  +
-**For prosjekterende** +
- +
-Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører” +
- +
-Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.+
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 122: Linje 108:
  
 Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet.
- 
-eller 
- 
-Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet 
- 
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
Linje 142: Linje 123:
  
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
- 
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole. +  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]]. 
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
  
Linje 171: Linje 151:
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
 +
 +Kandidaten skal forstå:
 +
 +  * oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget
 +  * avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
  
-  * forstå oppbyggingen av og funksjonen til portanlegget 
-  * forstå avhengigheten mellom sikringsanlegget og portanlegget 
   * prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget   * prosjektere og forstå funksjonstabellen for portanlegget
   * utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler   * utføre målinger og feilrettinger i portanleggets deler
   * utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger   * utføre justeringer, komponentbytter og tilpasninger
  
lp_sa/portanlegg.1456151470.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)