lp_sa:regler_for_kontroll

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:regler_for_kontroll [2019/11/29 16:05]
jcs [Kurs og kurskode]
lp_sa:regler_for_kontroll [2021/08/23 13:19]
rho [Krav til instruktørpersonell]
Linje 17: Linje 17:
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
    
-|Grunnkurs for kontrollør signalsikkerhetskontrollør signal, og sluttkontrollører signal |4 dager|+|Grunnkurs for kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal|4 dager
 +|Grunnkurs i RFK for sluttkontrollør signal|Inngår i modul 3|
 |Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal|inntil 3 dager| |Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal|inntil 3 dager|
-|Repetisjonskurs for kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal med avsluttende praktisk og teoretisk eksamen|inntil dager| +|Repetisjonskurs for kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal med avsluttende teoretisk eksamen|inntil dager| 
-|Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal med avsluttende praktisk og teoretisk eksamen|inntil 2 dager| +|Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal med avsluttende teoretisk eksamen|inntil 2 dager| 
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollør signal med avsluttende teoretisk eksamen|inntil 2 dager|+|Repetisjonskurs for sluttkontrollør signal med avsluttende teoretisk og praktisk eksamen|inntil 2 dager|
  
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
Linje 32: Linje 33:
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
  
-  * Sluttkontrollører deltar på kurs i regler for kontroll for sluttkontrollører selv om de også innehar sikkerhetskontrollørfunksjon+  * Sikkerhetskontrollører deltar også på kurs i regler for kontroll for sluttkontrollører dersom de også innehar sluttkontrollørfunksjon
  
  
Linje 39: Linje 40:
   * Fagbrev for signalmontør   * Fagbrev for signalmontør
 eller eller
-  * Bestått sluttkontollørkurs modul 3+  * Bestått "Signalfag for ingeniører"
 eller eller
   * Bestått mekanisk kompetanse signal   * Bestått mekanisk kompetanse signal
Linje 58: Linje 59:
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
  
 +Grunnkurs
   * Teoretisk og praktisk gjennomføring.    * Teoretisk og praktisk gjennomføring. 
 +
 +Repetisjonskurs
 +  * Teoretisk gjennomføring. 
    
 ===== Maks. antall deltakere ===== ===== Maks. antall deltakere =====
  
 |Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal, kontrollører signal og sikkerhetskontrollører signal| 12 deltakere | |Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal, kontrollører signal og sikkerhetskontrollører signal| 12 deltakere |
-|Grunnkurs for sluttkontrollører signal | 12 deltakere  |+|Grunnkurs for sluttkontrollører signal |Inngår i modul 3|
 |Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal| 12 deltakere | |Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal| 12 deltakere |
 |Repetisjonskurs for kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal| 12 deltakere | |Repetisjonskurs for kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal| 12 deltakere |
Linje 69: Linje 74:
  
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
- +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
-|Grunnkurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer | +| Grunnkurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør        | Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer  
-|Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør| Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer | +| Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Teoretisk eksamen inntil 2 timer                  
-|Grunnkurs og repetisjonskurs for sluttkontrollør| Teoretisk eksamen inntil 3 timer|+| Grunnkurs og repetisjonskurs for sluttkontrollør        | Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 3 timer  |
  
 Bestått eksamen med minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektlegges ulikt gitt spørsmålenes egenart og omfang. Ved praktisk eksamen trekkes kandidaten opp i emne iht. kandidatens sertifiseringer. Bestått eksamen med minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektlegges ulikt gitt spørsmålenes egenart og omfang. Ved praktisk eksamen trekkes kandidaten opp i emne iht. kandidatens sertifiseringer.
Linje 89: Linje 94:
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
  
-  * Instruktører skal være godkjent etter [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|egne retningslinjer]].+  * Kurs gjennomføres av instruktører for kontrollvirksomhet signal i henhold til  
 + [[retningslinjer:retningslinjer_for_godkjenning_av_kompetanse_og_kompetanseoppdatering_for_signalfag]].
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
lp_sa/regler_for_kontroll.txt · Sist endret: 2021/08/23 13:19 av rho