lp_sa:regler_for_kontroll
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2019/11/29 16:05) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2019/02/12 09:36) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Regler for kontroll signal

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs og kurskode

Funksjon Kurs Kurskode
Alle kontrollører Repetisjonskurs i regler for kontroll 88815

Kurslengde

Grunnkurs for kontrollør signal, sikkerhetskontrollør signal, og sluttkontrollører signal 4 dager
Grunnkurs for sporvekselkontrollører signalinntil 3 dager
Repetisjonskurs for kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal med avsluttende praktisk og teoretisk eksameninntil 3 dager
Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal med avsluttende praktisk og teoretisk eksameninntil 2 dager
Repetisjonskurs for sluttkontrollør signal med avsluttende teoretisk eksameninntil 2 dager

Målgruppe

 • sporvekselkontrollører signal
 • kontrollører signal
 • sikkerhetskontrollører signal
 • sluttkontrollører signal

Betingelse

 • Sluttkontrollører deltar på kurs i regler for kontroll for sluttkontrollører selv om de også innehar sikkerhetskontrollørfunksjon

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev for signalmontør

eller

 • Bestått sluttkontollørkurs modul 3

eller

 • Bestått mekanisk kompetanse signal

Kompetanse etter gjennomført opplæring

Kunnskap til å utføre kontroll i Bane NORs signalanlegg.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 2 år og 2 måneder.

Retningslinjer for godkjenninger fremkommer av Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering for signalfag.

Bestått eksamen gir rett til å søke om sertifisering innen anleggstyper vedkommende har godkjent eksamen i. For å få nye sertifiseringer må elektronisk søknadsskjema benyttes. For søknad om endring av kontrollfunksjoner signal benyttes følgende mal - soknad_endring_av_kontrollfunksjoner.pdf. Det må ved søknad om ny sertifisering vedlegges dokumentasjon for bestått eksamen i anleggstypen.

For å opprettholde sertifiseringer må vedkommende tilfredsstille de til enhver tid gjeldende bestemmelser til kompetanse for anleggstypen, herunder krav til repetisjon av kompetansen.

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.

Maks. antall deltakere

Grunnkurs for sporvekselkontrollører signal, kontrollører signal og sikkerhetskontrollører signal 12 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører signal 12 deltakere
Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører signal 12 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollør signal og sikkerhetskontrollør signal 12 deltakere
Repetisjonskurs for sluttkontrollører signal 50 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer
Repetisjonskurs for kontrollør og sikkerhetskontrollør Teoretisk og praktisk eksamen inntil 3 + 2 timer
Grunnkurs og repetisjonskurs for sluttkontrollør Teoretisk eksamen inntil 3 timer

Bestått eksamen med minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektlegges ulikt gitt spørsmålenes egenart og omfang. Ved praktisk eksamen trekkes kandidaten opp i emne iht. kandidatens sertifiseringer.

Tillatt hjelpemiddel ved eksamen er kontrollhåndboka som skal medbringes til prøven. I tillegg kan Teknisk regelverk i elektronisk utgave benyttes. Dersom det skulle være behov for andre hjelpemidler, vil disse bli utdelt.

Repetisjonskurs ved praksisavbrudd

Ved arbeidsavbrudd er det etablert egner retningslinjer for gjenopptakelse av kontrollfunksjoner, se Retningslinjer for godkjenning av kompetanse og kompetanseoppdatering for signalfag.

Kontinuasjon

1. Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan normalt ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

2. Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen skal det gjennomføres en særskilt vurdering av kandidaten. Den særskilte vurderingen utføres av instruktør for kontrollvirksomhet signal.

Krav til instruktørpersonell

Mål

Kandidaten skal:

 • forstå begrepet sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsfeil
 • forstå og kunne håndtere avviksituasjoner som oppstår under gjennomføring av kontrollaktiviteter
 • forstå, og kunne ivareta, sin rolle som kontrollør i signalanlegg
 • forstå, og kunne ivareta, funksjonen «ansvarlig for trafikksikkerhet ved inngrep i signalanlegg»
 • kunne bestemmelsene for å utøve kontroll etter inngrep i signalanlegg
 • kunne bruke Teknisk regelverk i utøvelsen av kontroll
 • kunne dokumentere kontroll av signalanlegg
 • kjenne til annen relevant informasjon av betydning for kontrollfunksjonen
lp_sa/regler_for_kontroll.1575039951.txt.gz · Sist endret: 2019/11/29 16:05 av jcs