lp_sa:relebasert_veisikringsanlegg_m_batterianlegg
Denne versjonen (2019/03/06 17:45) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2017/06/27 10:46) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Relebasert veisikrings- og varslingsanlegg m/batterianlegg

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Veibomdrivmaskin

Kurs Kode
Grunnkurs for sporvekselkontrollører 88540
Repetisjonskurs for sporvekselkontrollører 88541
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88542

Veisikringsanlegg

Kurs Kode
Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87902
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87903
Grunnkurs for sluttkontrollører 87904

Veibomdrivmaskin

Sertifikat Kode
Sporvekselkontrollør 8540

Veisikringsanlegg

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7901
Sikkerhetskontrollør signal 7902
Sluttkontrollør F 7903
Sluttkontrollør S 7904

Kurslengde

 • Grunnkurs: 2 dager
 • Repetisjonskurs: 2 dager

Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs.

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

For montører Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæring for signalmontører. Læreplan for dette er gitt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

For prosjekterende Grunnleggende kompetanse inngår i grunnopplæringskurset “Signalfag for ingeniører”.

Repetisjonskurs for montører og prosjekterende er samme kurs. Begge målgrupper kan delta på samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet. Eller Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av godkjent kompetanseleverandør iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
Repetisjonskurs20 deltakere i teori7 deltakere i praksis
GrunnkursSkriftlig eksamenca 1 time
RepetisjonskursSkriftlig eksamenca 1 time

Kontinuasjon

GrunnkursPraktisk eksamen
RepetisjonskursPraktisk eksamen

Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 2. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • oppbyggingen av og funksjonen til veisikrings- og varslingsanlegget
 • oppbyggingen av og funksjonen til innkoblingsfeltene og utløsingsfeltene
 • funksjonstabeller for veisikrings- og varslinganlegg
 • funksjonen mellom veisikrings- og varslingsanlegg og sikringsanlegg når det er avhengighet mellom veisikrings- og varslingsanlegg og sikringsanlegg på stasjon
 • batterianleggets funksjoner
 • farene med feil håndtering av batterianlegg

Kandidaten skal kunne:

 • Utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre målinger og feilretting i veisikrings- og varslingsanlegget
 • utføre justeringer og tilpasninger i veisikrings- og varslingsanlegget
 • utføre komponentbytte

Opplæring i anleggstypen inngår i grunnopplæring for signalmontører og signalfag for ingeniører. Læremålene er identiske, men omfanget vil avvike ut fra læringsmessige forhold.

lp_sa/relebasert_veisikringsanlegg_m_batterianlegg.txt · Sist endret: 2019/03/05 16:29 av Christopher Schive