lp_sa:siemens_ftg-s
Denne versjonen (2022/04/03 20:41) ble godkjent av Sverre Nilsen.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:21) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Siemens FTG-S inklusive Clearguard TCM 100

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Drift og teknologi -Teknisk avdeling – Signalteknologi og signalprosess - Signalteknologi

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 88132 8131
Sikkerhetskontrollør 8132
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 88134 8133
Sluttkontrollør S 8134
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 88133

Kurslengde

 • Grunnkurs: 3 dager
 • Repetisjonskurs: 2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalmontørfaget

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne installere, vedlikeholde og/eller kontrollere selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

For sluttkontrollører signal gjelder:

 • Bestått sluttkontrollørkurs
 • Krav til praksis etter gjennomført grunnkurs erstatter repetisjonskurs og er gyldig i 3 år

Gjennomføring

Maks antall deltakere

Grunnkurs og repetisjonskurs Antall kursdeltagere fremkommer i opplæringsplanen

Eksamen

GrunnkursTeoretisk og praktisk eksamen 4 + 1 timer
RepetisjonskursPraktisk/teoretisk eksamen 1 time

Kandidaten må bestå eksamen for å kunne få sertifikat fra modulen. Eksamen er tradisjonell spørsmål/svar-prøver, fortrinnsvis flervalgsprøver. Minst 70% av besvarelsene skal være korrekte for å få godkjent eksamen.

Kontinuasjon

GrunnkursTeoretisk og praktisk eksamen 4 + 1 timer
RepetisjonskursPraktisk/teoretisk eksamen 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • hvilke forhold og arbeidsoppgaver som påvirker trafikksikkerheten

Kandidaten skal kunne:

 • anvende Teknisk regelverk
 • beskrive oppbyggingen av systemet
 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Kontrollører og sikkerhetskontrollører signal

Kandidaten skal kunne:

 • analysere, lokalisere, fjerne feilkilde, bytte defekt komponent, justere og utføre kontroll av systemet
 • vedlikeholde og kunne gjennomføre nødvendige kontrollaktiviteter i systemet
 • anvende systemdokumentasjon
lp_sa/siemens_ftg-s.txt · Sist endret: 2022/03/31 14:46 av Jan Erik Walaker