lp_sa:signalfag_for_ingeniorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:signalfag_for_ingeniorer [2019/05/15 15:12]
Christopher Schive [Kontinuasjon]
lp_sa:signalfag_for_ingeniorer [2019/06/05 13:08]
Christopher Schive [Fravær]
Linje 64: Linje 64:
 Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten bestå ny ordinær eksamen. Dersom heller ikke denne bestås må kandidaten ta kurset på nytt. Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten bestå ny ordinær eksamen. Dersom heller ikke denne bestås må kandidaten ta kurset på nytt.
 ===== Fravær ===== ===== Fravær =====
-Deltagelse på eksamen forutsetter minst 80% oppmøte i løpet av kurset. Fraværsmelding med årsak leveres skolen. Ekstra arbeidsoppgaver kan gis for å kompensere for fravær.+Deltagelse på eksamen forutsetter minst 80% oppmøte i løpet av kurset.
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
 ===== Mål for grunnmodul ===== ===== Mål for grunnmodul =====
-==== Historisk utvikling og jernbaneterminologi ==== 
- 
-Kandidaten skal kjenne til: 
-  * Grunnleggende jernbanebegreper 
-  * Historisk utvikling i signalanlegg 
-  * Historisk utvikling i hastighetsovervåkning 
  
 ==== Trafikk ==== ==== Trafikk ====
lp_sa/signalfag_for_ingeniorer.txt · Sist endret: 2020/05/08 07:27 av Ronald Hortman