lp_sa:signalfag_for_ingeniorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
lp_sa:signalfag_for_ingeniorer [2020/05/07 13:20]
Christopher Schive [Kurslengde]
lp_sa:signalfag_for_ingeniorer [2020/05/08 07:27] (nåværende versjon)
Ronald Hortman [Mål for grunnmodul]
Linje 83: Linje 83:
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
   * Signalanleggenes tekniske utvikling, og fremtidens løsninger (grunnprinsipper ERTMS)   * Signalanleggenes tekniske utvikling, og fremtidens løsninger (grunnprinsipper ERTMS)
-  * Grunnleggende prinsipper for signalanlegg, herunder sikringsanlegg, togdeteksjon, sporvekselutrustning, lyssignal, RBC og veisikringsanlegg (figur TRV)+  * Grunnleggende prinsipper for signalanlegg, herunder sikringsanlegg, togdeteksjon, sporvekselutrustning, lyssignal, RBC og veisikringsanlegg 
   * Ulike typer av signalanlegg   * Ulike typer av signalanlegg
  
Linje 89: Linje 89:
  
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
-  * De ulike komponentene i et signalanlegg (befaring i skolens anlegg)+  * De ulike komponentene i et signalanlegg 
  
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
-  * Togframføring i praksis (eks. modelljernbanen og simulator)+  * Togframføring i praksis 
  
 ==== Regelverk ==== ==== Regelverk ====
Linje 125: Linje 125:
 Kandidaten skal kjenne til: Kandidaten skal kjenne til:
   * Kontroll av grunnlagsdata   * Kontroll av grunnlagsdata
-  * Systemdefinisjon (tekstdokumentet (skjematisk plan og forriglingstabell dekkes i egen modul))+  * Systemdefinisjon 
   * Sikkerhetsanalyse   * Sikkerhetsanalyse
   * Melding til SJT   * Melding til SJT
Linje 232: Linje 232:
     * Metodikk     * Metodikk
     * Sjekklister og instrukser     * Sjekklister og instrukser
-  * Kontroll av dokumentasjon fra ekstern systemleverandør (iht. full prosess og ERTMS-prosess)+  * Kontroll av dokumentasjon fra ekstern systemleverandør 
   * Hensikten med validering og hvordan underlag som prosjektering er relevant for dette   * Hensikten med validering og hvordan underlag som prosjektering er relevant for dette
   * Hensikten med og prinsipper for faseplaner   * Hensikten med og prinsipper for faseplaner
lp_sa/signalfag_for_ingeniorer.txt · Sist endret: 2020/05/08 07:27 av Ronald Hortman