lp_sa:signalfag_for_nettovervakere
Denne versjonen (2016/02/22 15:17) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2016/02/21 22:39) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Signalfag for nettovervåkere

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurskoder

Kurs Kode
Signalfag for NOC 87036

Kurslengde

8,5 dager

Målgruppe

De som skal overvåke elektroniske sikringsanlegg og delta med teknisk informasjon ved feilsituasjoner.

Betingelse

Ved endt kurs betegnes kandidatene som tilstandsovervåker elektroniske sikringsanlegg

Krav til forkunnskaper

 • bachelor

eller

 • dokumentert minimum 5 års erfaring innen nettovervåking

Kompetanse etter gjennomført kurs

Grunnleggende kompetanse innen togframføring og sikringsanlegg.

Godkjenningsperiode

Kurset har ingen utløpsdato.

Gjennomføring

 • Teori med innslag av praksis
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole, eller andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

20 deltagere

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen 2,5 timer (multiple choice)Vurderes med karakterskala A-F (iht. UHR-modell av 10.12.08

Kontinuasjon

Ved ikke bestått skriftlig eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt kurs.

Fravær

Deltakelse på eksamen forutsetter møteplikt. Fraværsmelding med årsak leveres skolen. Ekstra arbeidsoppgaver kan gis for å kompensere for fravær.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Innføring i jernbaneteknikk, signal

Kandidaten skal kjenne til:

 • Forriglingsutrustning
 • Lyssignaler
 • Togdeteksjon
 • Sporveksel- og sporsperreutrustning
 • Veisikringsanlegg
 • Hastighetsovervåkning
 • Betjeningsanlegg
 • Rasvarslingsanlegg

Historisk utvikling og jernbaneterminologi

Kandidaten skal kjenne til:

 • Grunnleggende jernbanebegreper
 • Historiske utviklingen i signalanlegg
 • Den historiske utviklingen i hastighetsovervåkning

Trafikk 1 og 2: Trafikkregelverket

Kandidaten skal kjenne til:

 • Ulike regler og forskrifter knyttet til trafikkavvikling

Trafikk 3: Skjematisk plan og forriglingstabell, plan og kabelplan

Kandidaten skal kunne:

 • Lese av skjematisk plan og forriglingstabell og kunne forstå betydningen av disse

Befaring

Prinsipper for sikringsanlegg (Introduksjon, Thales og ERTMS)

Kandidaten skal forstå:

 • Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologi og signaler.

Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)

Kandidaten skal kjenne til:

 • Grunnleggende prinsipper for programvarebaserte sikringsanlegg

Kandidaten skal forstå:

 • Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologi, signaler, opp mot trafikkstyring.

Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)

Kandidaten skal kjenne til:

 • Grunnleggende prinsipper for programvarebaserte sikringsanlegg

Trafikk 4: Simulator, modelljernbane og stillerapparat

Kandidaten skal forstå:

 • Togframføring i praksis
lp_sa/signalfag_for_nettovervakere.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)