lp_sa:signalfag_for_nettovervakere

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:signalfag_for_nettovervakere [2014/06/10 12:24]
Christopher Schive [Fravær]
lp_sa:signalfag_for_nettovervakere [2016/02/21 22:39]
Christopher Schive Godkjent
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Signalfag for nettovervåkere ====== ====== Læreplan: Signalfag for nettovervåkere ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
- 
   
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
Linje 11: Linje 7:
 Jernbaneverket, Teknologi Jernbaneverket, Teknologi
  
-===== Eksamenskode ===== +===== Kurskoder =====
-Eksamenskode xxxxx+
  
 +^ Kurs ^  Kode  ^
 +| Signalfag for NOC |  87036  |
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
 8,5 dager 8,5 dager
Linje 32: Linje 29:
   * Teori med innslag av praksis   * Teori med innslag av praksis
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk Jernbaneskole+  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole, eller andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
 20 deltagere 20 deltagere
Linje 48: Linje 45:
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
-  * Instruktør må være godkjent på underviste anleggstyper/fagområder. +  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi ihtgjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
-  * Instruktører må ha minst 4 ukeverk pr. år i driftsrelaterte arbeidssituasjoner. +
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi i opplæringen. Godkjente lærere gis egne sertifiseringer for dette. Oversikt over alle sertifiserte lærere vil være tilgjengelig i Agresso JBV innen 30juni 2014.+
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Innføring i jernbaneteknikk, (signal)**+**Innføring i jernbaneteknikk, signal**
  
 Kandidaten skal kjenne til:  Kandidaten skal kjenne til: 
-  * Sikringsanlegg+  * Forriglingsutrustning 
 +  * Lyssignaler 
 +  * Togdeteksjon 
 +  * Sporveksel- og sporsperreutrustning 
 +  * Veisikringsanlegg 
 +  * Hastighetsovervåkning 
 +  * Betjeningsanlegg
   * Rasvarslingsanlegg   * Rasvarslingsanlegg
-  * Veibomanlegg +
-  * Linjeblokk +
-  * ATC /CTC – Fjernstyring+
  
 **Historisk utvikling og jernbaneterminologi** **Historisk utvikling og jernbaneterminologi**
  
-  * Kandidaten skal kjenne til: +Kandidaten skal kjenne til: 
   * Grunnleggende jernbanebegreper   * Grunnleggende jernbanebegreper
   * Historiske utviklingen i signalanlegg   * Historiske utviklingen i signalanlegg
Linje 85: Linje 84:
  
 Kandidaten skal forstå:  Kandidaten skal forstå: 
-  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologisignaler, opp mot trafikkstyring+  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologi og signaler. 
  
 **Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)** **Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)**
Linje 103: Linje 102:
  
 Kandidaten skal forstå:  Kandidaten skal forstå: 
-  * Togframføring i praksis +  * Togframføring i praksis 
lp_sa/signalfag_for_nettovervakere.txt · Sist endret: 2017/09/11 16:55 (ekstern redigering)