lp_sa:signalfag_for_nettovervakere

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:signalfag_for_nettovervakere [2014/06/09 21:28]
Christopher Schive [Mål]
lp_sa:signalfag_for_nettovervakere [2017/09/11 16:55] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Signalfag for nettovervåkere ====== ====== Læreplan: Signalfag for nettovervåkere ======
- 
-//Læreplanen er under utarbeidelse.// 
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
- 
   
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
-===== Eksamenskode ===== +===== Kurskoder =====
-Eksamenskode xxxxx+
  
 +^ Kurs ^  Kode  ^
 +| Signalfag for NOC |  87036  |
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
 8,5 dager 8,5 dager
Linje 28: Linje 23:
  
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
-Grunnleggende kompetanse innen framføringssikkerhet og sikringsanlegg.+Grunnleggende kompetanse innen togframføring og sikringsanlegg.
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
 Kurset har ingen utløpsdato. Kurset har ingen utløpsdato.
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
   * Teori med innslag av praksis   * Teori med innslag av praksis
-  * E-læring kan benyttes hvor dette er egnet 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk Jernbaneskole+  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole, eller andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
 20 deltagere 20 deltagere
Linje 48: Linje 42:
  
 ===== Fravær ===== ===== Fravær =====
-Deltakelse på eksamen forutsetter minst 80% oppmøte i løpet av kurset. Fraværsmelding med årsak leveres skolen. Ekstra arbeidsoppgaver kan gis for å kompensere for fravær.+Deltakelse på eksamen forutsetter møteplikt. Fraværsmelding med årsak leveres skolen. Ekstra arbeidsoppgaver kan gis for å kompensere for fravær.
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
-  * Instruktør må være godkjent på underviste anleggstyper/fagområder. +  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR ihtgjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
-  * Instruktører må ha minst 4 ukeverk pr. år i driftsrelaterte arbeidssituasjoner. +
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi i opplæringen. Godkjente lærere gis egne sertifiseringer for dette. Oversikt over alle sertifiserte lærere vil være tilgjengelig i Agresso JBV innen 30juni 2014.+
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Innføring i jernbaneteknikk, (signal)**+**Innføring i jernbaneteknikk, signal**
  
 Kandidaten skal kjenne til:  Kandidaten skal kjenne til: 
-  * Sikringsanlegg+  * Forriglingsutrustning 
 +  * Lyssignaler 
 +  * Togdeteksjon 
 +  * Sporveksel- og sporsperreutrustning 
 +  * Veisikringsanlegg 
 +  * Hastighetsovervåkning 
 +  * Betjeningsanlegg
   * Rasvarslingsanlegg   * Rasvarslingsanlegg
-  * Veibomanlegg +
-  * Linjeblokk +
-  * ATC /CTC – Fjernstyring+
  
 **Historisk utvikling og jernbaneterminologi** **Historisk utvikling og jernbaneterminologi**
  
-  * Kandidaten skal kjenne til: +Kandidaten skal kjenne til: 
   * Grunnleggende jernbanebegreper   * Grunnleggende jernbanebegreper
   * Historiske utviklingen i signalanlegg   * Historiske utviklingen i signalanlegg
Linje 88: Linje 84:
  
 Kandidaten skal forstå:  Kandidaten skal forstå: 
-  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologisignaler, opp mot trafikkstyring+  * Grunnleggende prinsipper for sikringsanlegg, herunder betjeningsanlegg, togdeteksjonssystem, forriglingsteknologi og signaler. 
  
 **Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)** **Forskjeller og likheter mellom ulike typer sikringsanlegg (relebasert og programvarebasert)**
Linje 106: Linje 102:
  
 Kandidaten skal forstå:  Kandidaten skal forstå: 
-  * Togframføring i praksis +  * Togframføring i praksis
lp_sa/signalfag_for_nettovervakere.1402342126.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)