lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Neste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2016/05/04 12:00]
Christopher Schive rettet da kravet var feil, ref. e-post fra Marianne Hesland 14.4.16
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2017/05/07 21:32]
Christopher Schive [Maks antall deltakere]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk
  
-===== Kurskoder =====+===== Kurs- og sertifikatkoder =====
  
-^ Kurs ^  Kode  ^ + Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^ 
-| Grunnkurs for montører |  87232  | +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  87232   7231  | 
-Repetisjonskurs for montører |  87233  | +Sikkerhetskontrollør |:::|:::|  7232  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87234  | +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87234  |  7233  |   
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87235  |+| Sluttkontrollør S |:::|::: 7234  | 
 +| Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87233/87235  |
  
- 
- 
-===== Sertifikatkoder ===== 
-  
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ 
-| Kontrollør signal |  7231  |  
-| Sikkerhetskontrollør signal |  7232  |  
-| Sluttkontrollør F |  7233  |  
-| Sluttkontrollør S |  7234  | 
  
  
 ===== Kurslengde =====  ===== Kurslengde ===== 
  
-  * Grunnkurs for montører:4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2 +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2| 
-  Grunnkurs for prosjekterende:4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2 +|Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2| 
-  Repetisjonskurs for montører: 7 dager  +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager| 
-  Repetisjonskurs for prosjekterende: 7 dager +|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|7 dager|
 ===== Målgruppe =====  ===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.+  * Sluttkontrollør signal
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
Linje 52: Linje 43:
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.    * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
-  * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i anleggstypen +  * Kunnskap til å arbeide selvstendig i anleggstypen 
 eller  eller 
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.+  * Kunnskap til å utføre kontroll i systemet.
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
Linje 74: Linje 65:
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
   * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.   * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+  * Kurset kan arrangeres også administreres av andre aktører iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|6 deltakere| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|6 deltakere| +|Grunnkurs for sluttkontollører|6 deltakere| 
-|Repetisjonskurs for montører|6 deltakere| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere| 
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|6 deltakere|+|Repetisjonskurs for sluttkontollører|6 deltakere|
  
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
Linje 103: Linje 94:
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:46 av Christopher Schive