lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2017/09/06 13:51]
Christopher Schive [Kurs- og sertifikatkoder]
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2019/03/05 16:12]
Christopher Schive [Kontinuasjon]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87234  |  7233  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87234  |  7233  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7234  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7234  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87233/87235  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87233/87235  |
  
 ** Bombardier F-ATC for Ebilock 950 R2 ** ** Bombardier F-ATC for Ebilock 950 R2 **
Linje 36: Linje 36:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|7 dager| 
 ===== Målgruppe =====  ===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
Linje 51: Linje 50:
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
 +  * Sertifisering i Bane NOR ATC
 eller  eller 
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.    * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
 +
 +For sluttkontrollører kreves bestått kurs i Bane NOR ATC iht. eksamenskodens gyldighetsperiode.
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
   * Kunnskap til å arbeide selvstendig i anleggstypen    * Kunnskap til å arbeide selvstendig i anleggstypen 
Linje 82: Linje 84:
 |Grunnkurs for sluttkontollører|6 deltakere| |Grunnkurs for sluttkontollører|6 deltakere|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere|
-|Repetisjonskurs for sluttkontollører|6 deltakere| 
- 
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
 |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| 
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 96: Linje 95:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| 
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 115: Linje 113:
   * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 OCS   * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 OCS
   * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 ATC   * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 ATC
-  * bnvende teknikerterminal (VT100/FEU) for å tolke alarmer og hendelseslogger +  * anvende teknikerterminal (VT100/FEU) for å tolke alarmer og hendelseslogger 
-  * baste ned systemloggfiler og diskdumper+  * laste ned systemloggfiler og diskdumper
   * bytte harddisk (DEM-kort) med ferdig programmert reserveharddisk   * bytte harddisk (DEM-kort) med ferdig programmert reserveharddisk
   * analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Ebilock 950 R2 (IPU)   * analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Ebilock 950 R2 (IPU)
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000.txt · Sist endret: 2019/11/18 13:46 av Christopher Schive