lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2016/05/04 12:01) ble godkjent av Christopher Schive.Den tidligere godkjente versjonen (2016/02/22 15:20) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg Ebilock 950 R2 IPU/OCS/ATC med PTE 2000

Eier av læreplanen

Jernbaneverket, Teknologi

Utarbeidet av

Jernbaneverket, Teknologi

Kurskoder

Kurs Kode
Grunnkurs for montører 87232
Repetisjonskurs for montører 87233
Grunnkurs for prosjekterende 87234
Repetisjonskurs for prosjekterende 87235

Sertifikatkoder

Sertifikat Kode
Kontrollør signal 7231
Sikkerhetskontrollør signal 7232
Sluttkontrollør F 7233
Sluttkontrollør S 7234

Kurslengde

 • Grunnkurs for montører:4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2
 • Grunnkurs for prosjekterende:4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2
 • Repetisjonskurs for montører: 7 dager
 • Repetisjonskurs for prosjekterende: 7 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.

Betingelse

Moduler

 • Det skal avlegges en flervalgsprøve etter modul 1. Ved bestått modul 1 kan kandidaten delta på modul 2
 • En kandidat har ikke kompetanse til å arbeide i anlegget før eksamen i modul 2 er bestått.
 • Eksamen i modul 1 er gyldig i 2 måneder fra publiseringsdato.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i anleggstypen

eller

 • Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører).

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for montører6 deltakere
Grunnkurs for prosjekterende6 deltakere
Repetisjonskurs for montører6 deltakere
Repetisjonskurs for prosjekterende6 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for montører1 times skriftlig prøve etter modul 11 times praktisk prøve etter modul 2
Grunnkurs for prosjekterende1 times skriftlig prøve etter modul 11 times praktisk prøve etter modul 2
Repetisjonskurs for montører1 times skriftlig og en times praktisk prøve
Repetisjonskurs for prosjekterende1 times skriftlig og en times praktisk prøve

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for montører1 times skriftlig prøve etter modul 11 times praktisk prøve etter modul 2
Grunnkurs for prosjekterende1 times skriftlig prøve etter modul 11 times praktisk prøve etter modul 2
Repetisjonskurs for montører1 times skriftlig og en times praktisk prøve
Repetisjonskurs for prosjekterende1 times skriftlig og en times praktisk prøve

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Systemoppbygging, grensesnitt og funksjonalitet Ebilock 950 R2

Kandidaten skal kunne:

 • Beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 IPU
 • Beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 OCS
 • Beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 ATC
 • Anvende teknikerterminal (VT100/FEU) for å tolke alarmer og hendelseslogger
 • Laste ned systemloggfiler og diskdumper
 • Bytte harddisk (DEM-kort) med ferdig programmert reserveharddisk
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Ebilock 950 R2 (IPU)
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i OCS Ebilock 950 R2
 • Analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i ATC Ebilock 950 R2
 • Kontrollere at det er riktig EEPROM som sitter i CCM-kortet
 • Programmere og kontrollere BIS-kort
 • Programmere og kontrollere baliser

Kandidaten skal kjenne til:

 • Hvordan programvare oppdateres.

Dokumentasjon Ebilock 950 R2

Kandidaten skal kunne:

 • Følge kretser i anlegget ved hjelp av anleggstegningene
 • Forstå en forriglingstabell
 • Forstå frigivelsesdokument (ATC)

PTE 2000

Kandidaten skal kunne:

 • Anvende balisetester PTE 2000 for å kontrollere og programmere baliser
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000.1462356046.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)