lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2017/09/06 13:51]
Christopher Schive [Kurs- og sertifikatkoder]
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2019/11/18 13:46] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87234  |  7233  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87234  |  7233  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7234  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7234  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87233/87235  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87233/87235  |
  
 ** Bombardier F-ATC for Ebilock 950 R2 ** ** Bombardier F-ATC for Ebilock 950 R2 **
Linje 36: Linje 36:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|7 dager| 
 ===== Målgruppe =====  ===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
Linje 51: Linje 50:
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal   * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal
 +  * Sertifisering i Bane NOR ATC
 eller  eller 
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører.    * Bestått kurs i signalfag for ingeniører. 
 +
 +For sluttkontrollører kreves bestått kurs i Bane NOR ATC iht. eksamenskodens gyldighetsperiode.
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
   * Kunnskap til å arbeide selvstendig i anleggstypen    * Kunnskap til å arbeide selvstendig i anleggstypen 
Linje 60: Linje 62:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 2 år og 2 måneder   * 2 år og 2 måneder
  
Linje 82: Linje 84:
 |Grunnkurs for sluttkontollører|6 deltakere| |Grunnkurs for sluttkontollører|6 deltakere|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere|
-|Repetisjonskurs for sluttkontollører|6 deltakere| 
- 
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
 |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| 
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 96: Linje 95:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| 
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 115: Linje 113:
   * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 OCS   * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 OCS
   * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 ATC   * beskrive oppbyggingen av systemet Ebilock 950 R2 ATC
-  * bnvende teknikerterminal (VT100/FEU) for å tolke alarmer og hendelseslogger +  * anvende teknikerterminal (VT100/FEU) for å tolke alarmer og hendelseslogger 
-  * baste ned systemloggfiler og diskdumper+  * laste ned systemloggfiler og diskdumper
   * bytte harddisk (DEM-kort) med ferdig programmert reserveharddisk   * bytte harddisk (DEM-kort) med ferdig programmert reserveharddisk
   * analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Ebilock 950 R2 (IPU)   * analysere, lokalisere, fjerne feilkilde og bytte defekt komponent i Ebilock 950 R2 (IPU)
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000.1504698707.txt.gz · Sist endret: 2017/09/06 13:51 av Christopher Schive