lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2019/03/05 16:11]
Christopher Schive [Kurs- og sertifikatkoder]
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000 [2019/11/18 13:46] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 36: Linje 36:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|4 dager for modul 1, 8 dager for modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|7 dager|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|7 dager| 
 ===== Målgruppe =====  ===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
Linje 63: Linje 62:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 2 år og 2 måneder   * 2 år og 2 måneder
  
Linje 85: Linje 84:
 |Grunnkurs for sluttkontollører|6 deltakere| |Grunnkurs for sluttkontollører|6 deltakere|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|6 deltakere|
-|Repetisjonskurs for sluttkontollører|6 deltakere| 
- 
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
 |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| 
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 99: Linje 95:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2| |Grunnkurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig prøve etter modul 1|1 times praktisk prøve etter modul 2|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|1 times skriftlig og en times praktisk prøve| 
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r2_ipu_ocs_atc_med_pte_2000.1551798705.txt.gz · Sist endret: 2019/03/05 16:11 av Christopher Schive