lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r4

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r4 [2015/06/02 12:19]
Christopher Schive [Mål]
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r4 [2019/03/05 16:11] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Kurskoder]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Sikringsanlegg EBI Lock 950 R4 ====== ====== Læreplan: Sikringsanlegg EBI Lock 950 R4 ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
  
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
 ===== Kurskoder ===== ===== Kurskoder =====
Linje 20: Linje 18:
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87242  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87242  | 
-Reperisjonskurs for montører |  87243  | +Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87243  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87244  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87244  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87245  | +
  
 **EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4** **EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4**
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87252  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87252  | 
-Reperisjonskurs for montører |  87253  | +Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87253  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87254  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87254  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87255  | +
  
 **Bombardier MDC Operator** **Bombardier MDC Operator**
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87712  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87712  | 
-Reperisjonskurs for montører |  87713  | +Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87713  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87714  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87714  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87715  | +
  
 **Bombardier MMDC Operator** **Bombardier MMDC Operator**
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  87722  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87722  | 
-Reperisjonskurs for montører |  87723  | +Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87723  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87724  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  87724  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87725  |+
  
  
Linje 56: Linje 47:
  
 ^ Kurs ^  Kode  ^ ^ Kurs ^  Kode  ^
-| Grunnkurs for montører |  88292  | +| Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  88292  | 
-Reperisjonskurs for montører |  88293  | +Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  88293  | 
-| Grunnkurs for prosjekterende |  88294  | +| Grunnkurs for sluttkontrollører|  88294  |
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  88295  |+
  
 ===== Sertifikatkoder ===== ===== Sertifikatkoder =====
Linje 115: Linje 105:
   * Bombardier MMDC Operator: 0,5 dag   * Bombardier MMDC Operator: 0,5 dag
   * Bombardier Balise CBF 2010: 1 dag    * Bombardier Balise CBF 2010: 1 dag 
 +
 +Grunnkurs og repetisjonskurs er å anse som samme kurs
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-  * Kontrollør signal +  * Kontrollører signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal +  * Sikkerhetskontrollører signal 
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende+  * Sluttkontrollører signal F/S
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 132: Linje 124:
  
   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet
- 
-eller 
- 
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet 
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
Linje 169: Linje 157:
 | EBI Lock 950 IPU Maintenance for R4 |  6  | | EBI Lock 950 IPU Maintenance for R4 |  6  |
 | EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4 |  6  | | EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4 |  6  |
 +| Bombardier MDC Operator |  6  |
 +| Bombardier MMDC Operator |  6  |
 +| Bombardier Balise CBF 2010 |  6  |
 +
 ===== Eksamen ===== ===== Eksamen =====
    
Linje 174: Linje 166:
 ===== Kontinuasjon ===== ===== Kontinuasjon =====
  
-Dersom en student stryker på en modul må studenten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.+Dersom en kandidat stryker på en modul må studenten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.
    
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
Linje 185: Linje 177:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Kjenne hovedoppgavene i et sikringsanlegg 
   * Liste hovedkomponentene i EBI Lock 950 (R4) og deres hovedfunksjoner   * Liste hovedkomponentene i EBI Lock 950 (R4) og deres hovedfunksjoner
   * Beskrive EBI Lock 950 (R4) arkitektur og konfigurasjonskonsept   * Beskrive EBI Lock 950 (R4) arkitektur og konfigurasjonskonsept
-  * Kjenne til elementer som påvirker kapasiteten i EBI Lock 950 (R4) 
   * Beskrive forriglingslogikken   * Beskrive forriglingslogikken
-  * Liste og beskrive sikkerhets elementer som Safety Integrity Level (SIL), Safety Case, fail safe operation og navngi standarder som spesifiserer sikkerhetskrav+  * Liste og beskrive sikkerhetselementer som Safety Integrity Level (SIL), Safety Case, fail safe operation og navngi standarder som spesifiserer sikkerhetskrav
   * Beskrive hvordan sikkerhetskrav er implementert i EBI Lock 950 (R4)   * Beskrive hvordan sikkerhetskrav er implementert i EBI Lock 950 (R4)
-  * Beskrive fasene i et EBI Lock 950 (R4) prosjekt fra bruker krav til idriftsettelse+  * Beskrive fasene i et EBI Lock 950 (R4)-prosjekt fra brukerkrav til idriftssettelse 
 + 
 +Kandidaten skal kjenne til: 
 +  * Hovedoppgavene i et sikringsanlegg 
 +  * Elementer som påvirker kapasiteten i EBI Lock 950 (R4)
  
  
Linje 199: Linje 193:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * Beskrive systemarkitekturen   * Beskrive systemarkitekturen
-  * Installere / konfigurere operativsystem og applikasjonsdata+  * Installere/konfigurere operativsystem og applikasjonsdata
   * Bruke teknikerterminalen for tolking av alarmer og hendelseslogger   * Bruke teknikerterminalen for tolking av alarmer og hendelseslogger
-  * Bruke teknikerterminalen for nedlasting av system log filer og minnedump til flyttbare lagringsmedia +  * Bruke teknikerterminalen for nedlasting av systemloggfiler og minnedump til flyttbare lagringsmedier 
-  * Diagnosere og bytte feilede komponenter+  * Diagnostisere og bytte komponenter med feil
   * Utføre vedlikeholdsaktiviteter   * Utføre vedlikeholdsaktiviteter
  
Linje 209: Linje 203:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Beskrive OCS 950 system arkitektur+  * Beskrive OCS 950's systemarkitektur
   * Utføre vedlikeholdsaktiviteter   * Utføre vedlikeholdsaktiviteter
-  * Diagnosere og bytte feilede komponenter (f.eks. OC-kort) +  * Diagnostisere og bytte komponenter med feil (f.eks. OC-kort) 
-  * Kontrollere at det er rett EEPROM på prosessor kortet (CCM)+  * Kontrollere at det er riktig EEPROM på prosessorkortet (CCM)
  
  
Linje 221: Linje 215:
   * Beskrive funksjonalitet og arkitektur for diagnosesystemet MDC   * Beskrive funksjonalitet og arkitektur for diagnosesystemet MDC
   * Bruke MDC til følgende:   * Bruke MDC til følgende:
-    * Se gjeldende og historiske diagnose data, som hendelser, varsler og feilfra ulike INTERFLO 450 delsystemer og annet utstyr (f.eks transmisjonsnettverk) +    * Se gjeldende og historiske diagnosedata som hendelser, varsler og feil fra ulike INTERFLO 450-delsystemer og annet utstyr (f.eks transmisjonsnettverk) 
-    * Sortere og filtrere diagnose data +    * Sortere og filtrere diagnosedata 
-    * Generere rapporter og diagrammer for å sammenligne data og monitorere trender +    * Generere rapporter og diagrammer for å sammenligne data og vise trender 
-    * Endre parametre for bruker grensesnittet +    * Endre parametre for brukergrensesnittet 
-    * Se detaljert status på vedlikeholdaktiviteter+    * Se detaljert status på vedlikeholdsaktiviteter
     * Legge inn nye vedlikeholdsdata     * Legge inn nye vedlikeholdsdata
  
Linje 234: Linje 228:
  
   * Beskrive den helhetlige funksjonaliteten og arkitekturen for MMDC   * Beskrive den helhetlige funksjonaliteten og arkitekturen for MMDC
-  * Beskrive prosedyre for å låse / låse opp arbeidsområder+  * Beskrive prosedyre for å låse/låse opp arbeidsområder
   * Bruke den håndholdte terminalen (MMDC Client) for å:   * Bruke den håndholdte terminalen (MMDC Client) for å:
-   * Justere system og applikasjons parametre +    * Justere system og applikasjons parametre 
-   * Velge, låse og låse opp arbeidsområder +    * Velge, låse og låse opp arbeidsområder 
-   * Endre passord +    * Endre passord 
-   * Sjekke status på server+    * Sjekke status på server
  
 **Bombardier Balise CBF 2010** **Bombardier Balise CBF 2010**
Linje 246: Linje 240:
  
   * Montere og demontere balise (CBF 2010)   * Montere og demontere balise (CBF 2010)
-  * Programmere, test and resetre balise (CBF 2010)+  * Programmere, teste og resette balise (CBF 2010)
   * Bruke spesielt verktøy (PTE 2000) for programmering og test av balise (CBF 2010)   * Bruke spesielt verktøy (PTE 2000) for programmering og test av balise (CBF 2010)
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r4.1433240354.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)