lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r4

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r4 [2017/06/07 16:19]
Christopher Schive [Kurskoder]
lp_sa:sikringsanlegg_ebilock_950_r4 [2019/03/05 16:11] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Kurskoder]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk +Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk 
  
 ===== Kurskoder ===== ===== Kurskoder =====
Linje 21: Linje 21:
 | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87243  | | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87243  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87244  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87244  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87245  | 
- 
  
 **EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4** **EBI Lock 950 OCS Maintenance for R4**
Linje 30: Linje 28:
 | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87253  | | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87253  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87254  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87254  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87255  | 
- 
  
 **Bombardier MDC Operator** **Bombardier MDC Operator**
Linje 39: Linje 35:
 | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87713  | | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87713  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87714  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87714  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87715  | 
- 
  
 **Bombardier MMDC Operator** **Bombardier MMDC Operator**
Linje 48: Linje 42:
 | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87723  | | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  87723  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87724  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  87724  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  87725  | 
  
  
Linje 57: Linje 50:
 | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  88293  | | Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|  88293  |
 | Grunnkurs for sluttkontrollører|  88294  | | Grunnkurs for sluttkontrollører|  88294  |
-| Repetisjonskurs for sluttkontrollører|  88295  | 
  
 ===== Sertifikatkoder ===== ===== Sertifikatkoder =====
Linje 117: Linje 109:
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
  
-  * Kontrollør signal +  * Kontrollører signal 
-  * Sikkerhetskontrollør signal +  * Sikkerhetskontrollører signal 
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende+  * Sluttkontrollører signal F/S
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 132: Linje 124:
  
   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet
- 
-eller 
- 
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet 
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
  
Linje 178: Linje 166:
 ===== Kontinuasjon ===== ===== Kontinuasjon =====
  
-Dersom en student stryker på en modul må studenten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.+Dersom en kandidat stryker på en modul må studenten delta på nytt kurs og gå opp til ny eksamen.
    
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
Linje 189: Linje 177:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Kjenne hovedoppgavene i et sikringsanlegg 
   * Liste hovedkomponentene i EBI Lock 950 (R4) og deres hovedfunksjoner   * Liste hovedkomponentene i EBI Lock 950 (R4) og deres hovedfunksjoner
   * Beskrive EBI Lock 950 (R4) arkitektur og konfigurasjonskonsept   * Beskrive EBI Lock 950 (R4) arkitektur og konfigurasjonskonsept
-  * Kjenne til elementer som påvirker kapasiteten i EBI Lock 950 (R4) 
   * Beskrive forriglingslogikken   * Beskrive forriglingslogikken
-  * Liste og beskrive sikkerhets elementer som Safety Integrity Level (SIL), Safety Case, fail safe operation og navngi standarder som spesifiserer sikkerhetskrav+  * Liste og beskrive sikkerhetselementer som Safety Integrity Level (SIL), Safety Case, fail safe operation og navngi standarder som spesifiserer sikkerhetskrav
   * Beskrive hvordan sikkerhetskrav er implementert i EBI Lock 950 (R4)   * Beskrive hvordan sikkerhetskrav er implementert i EBI Lock 950 (R4)
-  * Beskrive fasene i et EBI Lock 950 (R4) prosjekt fra bruker krav til idriftsettelse+  * Beskrive fasene i et EBI Lock 950 (R4)-prosjekt fra brukerkrav til idriftssettelse 
 + 
 +Kandidaten skal kjenne til: 
 +  * Hovedoppgavene i et sikringsanlegg 
 +  * Elementer som påvirker kapasiteten i EBI Lock 950 (R4)
  
  
Linje 203: Linje 193:
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
   * Beskrive systemarkitekturen   * Beskrive systemarkitekturen
-  * Installere / konfigurere operativsystem og applikasjonsdata+  * Installere/konfigurere operativsystem og applikasjonsdata
   * Bruke teknikerterminalen for tolking av alarmer og hendelseslogger   * Bruke teknikerterminalen for tolking av alarmer og hendelseslogger
-  * Bruke teknikerterminalen for nedlasting av system log filer og minnedump til flyttbare lagringsmedia +  * Bruke teknikerterminalen for nedlasting av systemloggfiler og minnedump til flyttbare lagringsmedier 
-  * Diagnosere og bytte feilede komponenter+  * Diagnostisere og bytte komponenter med feil
   * Utføre vedlikeholdsaktiviteter   * Utføre vedlikeholdsaktiviteter
  
Linje 213: Linje 203:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Beskrive OCS 950 system arkitektur+  * Beskrive OCS 950's systemarkitektur
   * Utføre vedlikeholdsaktiviteter   * Utføre vedlikeholdsaktiviteter
-  * Diagnosere og bytte feilede komponenter (f.eks. OC-kort) +  * Diagnostisere og bytte komponenter med feil (f.eks. OC-kort) 
-  * Kontrollere at det er rett EEPROM på prosessor kortet (CCM)+  * Kontrollere at det er riktig EEPROM på prosessorkortet (CCM)
  
  
Linje 225: Linje 215:
   * Beskrive funksjonalitet og arkitektur for diagnosesystemet MDC   * Beskrive funksjonalitet og arkitektur for diagnosesystemet MDC
   * Bruke MDC til følgende:   * Bruke MDC til følgende:
-    * Se gjeldende og historiske diagnose data, som hendelser, varsler og feilfra ulike INTERFLO 450 delsystemer og annet utstyr (f.eks transmisjonsnettverk) +    * Se gjeldende og historiske diagnosedata som hendelser, varsler og feil fra ulike INTERFLO 450-delsystemer og annet utstyr (f.eks transmisjonsnettverk) 
-    * Sortere og filtrere diagnose data +    * Sortere og filtrere diagnosedata 
-    * Generere rapporter og diagrammer for å sammenligne data og monitorere trender +    * Generere rapporter og diagrammer for å sammenligne data og vise trender 
-    * Endre parametre for bruker grensesnittet +    * Endre parametre for brukergrensesnittet 
-    * Se detaljert status på vedlikeholdaktiviteter+    * Se detaljert status på vedlikeholdsaktiviteter
     * Legge inn nye vedlikeholdsdata     * Legge inn nye vedlikeholdsdata
  
Linje 238: Linje 228:
  
   * Beskrive den helhetlige funksjonaliteten og arkitekturen for MMDC   * Beskrive den helhetlige funksjonaliteten og arkitekturen for MMDC
-  * Beskrive prosedyre for å låse / låse opp arbeidsområder+  * Beskrive prosedyre for å låse/låse opp arbeidsområder
   * Bruke den håndholdte terminalen (MMDC Client) for å:   * Bruke den håndholdte terminalen (MMDC Client) for å:
     * Justere system og applikasjons parametre     * Justere system og applikasjons parametre
Linje 250: Linje 240:
  
   * Montere og demontere balise (CBF 2010)   * Montere og demontere balise (CBF 2010)
-  * Programmere, test and resetre balise (CBF 2010)+  * Programmere, teste og resette balise (CBF 2010)
   * Bruke spesielt verktøy (PTE 2000) for programmering og test av balise (CBF 2010)   * Bruke spesielt verktøy (PTE 2000) for programmering og test av balise (CBF 2010)
lp_sa/sikringsanlegg_ebilock_950_r4.1496845190.txt.gz · Sist endret: 2017/06/07 16:19 av Christopher Schive