lp_sa:sikringsanlegg_merkur
Denne versjonen er utdatert av en nyere godkjent versjon.DiffDenne versjonen (2017/06/23 10:13) er et utkast.
Godkjenninger: 0/1
Den tidligere godkjente versjonen (2016/12/23 11:11) er tilgjengelig.Diff

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Læreplan: Sikringsanlegg Merkur

Eier av læreplanen

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87212 7211
Sikkerhetskontrollør 7212
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87214 7213
Sluttkontrollør S 7214
Alle funksjoner Repetisjonskurs 87213/87215

Kurslengde

 • Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 1 dag
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 1 dag
 • Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 1 dag
 • Repetisjonskurs for sluttkontrollører: 1 dag

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

 • Kurset for kontrollører/sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs.
 • Grunnkurs og repetisjonskurs er samme kurs.

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSB 94

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

eller

 • Bestått kurs i sikringsanlegg NSB 94 seneste 12 mnd.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

eller

 • Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet.

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:

 • 2 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)

For Sluttkontrollører gjelder også:

 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for montører5 deltakere
Grunnkurs for prosjekterende5 deltakere
Repetisjonskurs for montører5 deltakere
Repetisjonskurs for prosjekterende5 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for montørerSkriftlig eksamenca 1 time
Grunnkurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for montørerSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for montørerSkriftlig eksamenca 1 time
Grunnkurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for montørerSkriftlig eksamenca 1 time
Repetisjonskurs for prosjekterendeSkriftlig eksamenca 1 time

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Sikringsanlegg Merkur

Kandidaten skal kunne:

 • Forstå systemets oppbygging og begreper
 • Forstå systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSB-94
 • Forstå funksjonsprinsipper
 • Anvende teknisk regelverk
 • Anvende anleggsdokumentasjon
 • Utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg Merkur
lp_sa/sikringsanlegg_merkur.1498205599.txt.gz · Sist endret: 2017/06/23 10:13 av Christopher Schive