lp_sa:sikringsanlegg_merkur

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_merkur [2017/06/23 10:17]
Christopher Schive [Kompetanse etter gjennomført kurs]
lp_sa:sikringsanlegg_merkur [2019/11/18 13:45] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  ​Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  ​Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  ​Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR,  ​Infrastruktur, Teknologi og regelverk
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87214  |  7213  |  ​ | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87214  |  7213  |  ​
 | Sluttkontrollør S |:::​|:::​| ​ 7214  | | Sluttkontrollør S |:::​|:::​| ​ 7214  |
-Alle funksjoner ​ | Repetisjonskurs |  87213/​87215 ​ |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør ​ | Repetisjonskurs |  87213/​87215 ​ |
  
  
Linje 22: Linje 22:
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
    
-  * Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: ​dag +  * Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: ​dag 
-  * Grunnkurs for sluttkontrollører: ​dag +  * Grunnkurs for sluttkontrollører: ​dag 
-  * Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: ​1 dag +  * Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: ​2 dager
-  * Repetisjonskurs for sluttkontrollører:​ 1 dag+
  
 ===== Målgruppe ===== ===== Målgruppe =====
Linje 33: Linje 32:
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
-  * Kurset ​for kontrollører/​sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs.+  * Grunnkurset ​for kontrollører/​sikkerhetskontrollører og sluttkontrollører er samme kurs.
   * Grunnkurs og repetisjonskurs er samme kurs.   * Grunnkurs og repetisjonskurs er samme kurs.
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
-  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør ​signal/​sikkerhetskontrollør signal ​for NSB 94 +  * Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør/​sikkerhetskontrollør signal ​
 eller  eller 
   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører   * Bestått kurs i signalfag for ingeniører
-eller  
-  * Bestått kurs i sikringsanlegg NSB 94 seneste 12 mnd. 
  
 ===== Kompetanse etter gjennomført kurs ===== ===== Kompetanse etter gjennomført kurs =====
Linje 50: Linje 47:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 2 år og 2 måneder   * 2 år og 2 måneder
  
Linje 73: Linje 70:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|5 deltakere| |Grunnkurs for sluttkontrollører|5 deltakere|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sluttkontrollører|5 deltakere| |Repetisjonskurs for kontrollører og sluttkontrollører|5 deltakere|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|5 deltakere| 
  
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
Linje 79: Linje 75:
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| |Repetisjonskurs for kontrollører og sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| 
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
Linje 86: Linje 81:
 |Grunnkurs for kontrollører og sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| |Grunnkurs for kontrollører og sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
 |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| |Grunnkurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for kontrollører og sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|
-|Repetisjonskurs for sluttkontrollører|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
lp_sa/sikringsanlegg_merkur.1498205833.txt.gz · Sist endret: 2017/06/23 10:17 av Christopher Schive