lp_sa:sikringsanlegg_nsb_77
Denne versjonen (2019/12/06 10:08) ble godkjent av jcs.Den tidligere godkjente versjonen (2019/03/05 16:06) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sikringsanlegg NSB 77

Eier av læreplanen

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Utarbeidet av

Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87161 7161
Sikkerhetskontrollør 7162
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87164 7163
Sluttkontrollør S 7164
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87163

Kurslengde

 • Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 21 dager
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 13 dager
 • Repetisjonskurs: 5 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør/sikkerhetskontrollør signal

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Praktisk og teoretisk kompetanse i systemet NSB-77. Kurset gir nødvendig kompetanse for drift, vedlikehold og feilretting i systemet NSB-77
 • Kurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører gir nødvendig kompetanse for å kunne utføre kontroll av systemet NSB-77
 • Kurs for sluttkontrollører gir nødvendig kompetanse for å kunne utføre sluttkontroll av systemet NSB-77

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for kontrollør/sikkerhetskontrollør)

Gjennomføring

 • Teoretisk og praktisk gjennomføring.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av kompetanseleverandør som er godkjent etter gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollører 14 deltakere
Grunnkurs for sluttkontrollører4 deltakere
Repetisjonskurs4 deltakere

Eksamen

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig og praktisk eksamen, inntil 7 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamen, inntil 5 timer
RepetisjonskursPraktisk og skriftlig eksamen, inntil 4 timer

Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Kontinuasjon

Grunnkurs for kontrollører/sikkerhetskontrollørerSkriftlig og praktisk eksamen, inntil 7 timer
Grunnkurs for sluttkontrollørerSkriftlig eksamen, inntil 5 timer
RepetisjonskursPraktisk og skriftlig eksamen, inntil 4 timer

Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.

Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges.

Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR, Infrastruktur, Teknologi og regelverk iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • systemets oppbygging og begreper
 • systemets egenart sammenlignet mot andre sikringsanlegg herunder NSI-63
 • systemets funksjonsprinsipper

Kandidaten skal kunne:

 • anvende teknisk regelverk
 • anvende anleggsdokumentasjon
 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering

Kandidaten skal kjenne til:

 • prosjektering av endringer i systemet

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal forstå:

 • jordfeilovervåkning i systemet
 • tegningene til og utføre arbeid i strømforsyningen
 • kommunikasjonen mellom anlegget og Ebicos

Kandidaten skal kunne:

 • utføre målinger og feilrettinger
 • anvende Ebicos-informasjon i praktisk feilretting

Kandidaten skal kjenne til:

 • grensesnitt til tilstøtende systemer
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_77.txt · Sist endret: 2023/01/05 11:12 (ekstern redigering)