lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78
Denne versjonen (2021/05/12 10:03) ble godkjent av rho.Den tidligere godkjente versjonen (2019/11/18 13:40) er tilgjengelig.Diff

Læreplan: Sikringsanlegg NSB 78

Eier av læreplanen

Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi

Utarbeidet av

Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi

Kurs- og sertifikatkoder

Funksjon Kurs Kurskode Sertifikatkode
Kontrollør Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører 87172 7171
Sikkerhetskontrollør 7172
Sluttkontrollør F Grunnkurs for sluttkontrollører 87174 7173
Sluttkontrollør S 7174
Kontrollør og sikkerhetskontrollør Repetisjonskurs 87173/87175

Kurslengde

 • Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 2 dager
 • Grunnkurs for sluttkontrollører: 2 dager
 • Repetisjonskurs: 2 dager

Målgruppe

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal F/S

Betingelse

 • Grunnkurset er det samme for alle funksjoner
 • Grunnkurset er obligatorisk for å kunne avlegge prøve
 • Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset
 • Repetisjonskurset er ikke obligatorisk
 • Det kreves en bestått prøve for å kunne fornye sertifiseringen

Krav til forkunnskaper

 • Fagbrev i signalfaget og godkjent kontrollør signal/sikkerhetskontrollør signal for NSI 63

eller

 • Bestått kurs i signalfag for ingeniører.

Kompetanse etter gjennomført kurs

 • Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet

Godkjenningsperiode

Eksamenskodens gyldighetsperiode etter bestått prøve er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):

 • 5 år og 2 måneder

Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:

 • Bestått FSE med signalfaglig vinkling
 • Deltakelse på førstehjelp
 • Bestått kurs i NEK 400
 • Sertifisering som “Hovedsikkerhetsvakt” (gjelder kun for montører)
 • For Sluttkontrollører gjelder også:
 • Bestått “Sluttkontrollørkurs”

Gjennomføring

 • Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.
 • Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
 • Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetansetilbyder.
 • Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende retningslinjer.

Maks antall deltakere

Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører5 deltakere
Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører5 deltakere

Prøving

Alle kursSkriftlig og praktisk prøveinntil 4 timer

Gjennomføringen av prøvene beskrives i opplæringsplanen for kurset.

Bestått prøve ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.

Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.

Praktisk og teoretisk prøving gjennomføres på samme dag.

Ny prøve

Alle kursSkriftlig prøveinntil 2 timer
Alle kursPraktisk prøveetter behov

Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.

Teoretisk prøve bør avholdes i sammenheng med praktisk prøve.

1. Ved ikke bestått prøve gis kandidaten rett til ny prøve. Ny prøve kan normalt ikke avlegges samme dag som første prøve for kurset.

2. Ved ikke bestått andre gangs prøve skal det tilbys en veiledningssamtale for kandidaten. Veiledningen utføres av kompetanseleverandør.

Krav til instruktørpersonell

 • Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende retningslinjer.

Mål

Alle kontrollfunksjoner

Kandidaten skal forstå:

 • systemets oppbygging og begreper
 • funksjonsprinsipper
 • anleggets mekaniske oppbygging

Kandidaten skal kunne:

 • utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering
 • anvende Teknisk regelverk

Kontrollører og sikkerhetskontrollører

Kandidaten skal kunne:

 • utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.txt · Sist endret: 2021/05/04 09:41 av rho