lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2015/06/30 10:26]
Christopher Schive Godkjent
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2021/05/04 09:41]
Ronald Hortman [Gjennomføring]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Sikringsanlegg NSB 78 ====== ====== Læreplan: Sikringsanlegg NSB 78 ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg.  
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør.  
   
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-JernbaneverketTeknologi+Bane NORDrift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-JernbaneverketTeknologi+Bane NORDrift og teknologi, Signalteknologi
  
-===== Kurskoder ===== +===== Kurs- og sertifikatkoder =====
- +
-Kurs ^  Kode  ^ +
-| Grunnkurs for montører |  87172  | +
-| Repetisjonskurs for montører |  87173  | +
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87174  | +
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87175  | +
- +
- +
- +
-===== Sertifikatkoder ===== +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Kontrollør signal |  7171  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  7172  |  +
-| Sluttkontrollør F |  7173  |  +
-| Sluttkontrollør S |  7174  | +
  
 +^  Funksjon  ^  Kurs  ^  Kurskode  ^  Sertifikatkode  ^
 +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  87172  |  7171  |
 +| Sikkerhetskontrollør |:::|::: 7172  |
 +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87174  |  7173  |  
 +| Sluttkontrollør S |:::|::: 7174  |
 +| Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87173/87175  |
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
    
-  * Grunnkurs for montører: 2 dager +  * Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 2 dager 
-  * Grunnkurs for prosjekterende: 2 dager +  * Grunnkurs for sluttkontrollører: 2 dager 
-  * Repetisjonskurs for montører: 2 dager +  * Repetisjonskurs: 2 dager
-  * Repetisjonskurs for prosjekterende:2 dager+
  
 ===== Målgruppe =====  ===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.+  * Sluttkontrollør signal F/S
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
-  * Kurset for montører og prosjekterende er samme kurs. +  * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner 
-  * Grunnkurs og repetisjonskurs er samme kurs. +  * Grunnkurset er obligatorisk for å kunne avlegge prøve 
 +  * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset 
 +  * Repetisjonskurset er ikke obligatorisk  
 +  * Det kreves en bestått prøve for å kunne fornye sertifiseringen
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
Linje 56: Linje 44:
  
   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet    * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet 
-eller  
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet. 
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: +Eksamenskodens gyldighetsperiode etter bestått prøve er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør)
-  * år og 2 måneder+  * år og 2 måneder
  
 Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres: Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:
Linje 74: Linje 60:
  
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
-  * Teoretisk og praktisk gjennomføring. +  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole+  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetansetilbyder
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende regelverk for dette.+  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]]. 
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|5 deltakere| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|5 deltakere| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere|
-|Repetisjonskurs for montører|5 deltakere| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|5 deltakere|+
  
-===== Eksamen ===== +===== Prøving =====
  
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +|Alle kurs|Skriftlig og praktisk prøve|inntil 4 timer|
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.+Gjennomføringen av prøvene beskrives opplæringsplanen for kurset.
  
-===== Kontinuasjon =====  +Bestått prøve ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen| ca 1 time| +
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd+Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
  
-Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges+Praktisk og teoretisk prøving gjennomføres på samme dag.
  
-Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.+===== Ny prøve =====  
 +|Alle kurs|Skriftlig prøve|inntil 2 timer| 
 +|Alle kurs|Praktisk prøve|etter behov|
  
 +Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
 +
 +Teoretisk prøve bør avholdes i sammenheng med praktisk prøve.
 +
 +1. Ved ikke bestått prøve gis kandidaten rett til ny prøve. Ny prøve kan normalt ikke avlegges samme dag som første prøve for kurset. 
 +
 +2. Ved ikke bestått andre gangs prøve skal det tilbys en veiledningssamtale for kandidaten. Veiledningen utføres av kompetanseleverandør.
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Sikringsanlegg NSB 78**+==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
 + 
 +Kandidaten skal forstå: 
 +  systemets oppbygging og begreper 
 +  funksjonsprinsipper 
 +  anleggets mekaniske oppbygging
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Forstå systemets oppbygging og begreper +  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
-  * Forstå funksjonsprinsipper +  * anvende Teknisk regelverk 
-  * Forstå anleggets mekaniske oppbygging + 
-  * Anvende teknisk regelverk +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ==== 
-  * Utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78+ 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78 
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.txt · Sist endret: 2021/05/04 09:41 av Ronald Hortman