lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2017/05/01 23:34]
Christopher Schive
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2021/05/04 09:36]
Ronald Hortman [Prøving]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87174  |  7173  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87174  |  7173  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7174  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7174  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87175  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87173/87175  |
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
Linje 31: Linje 31:
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
   * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner   * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner
 +  * Grunnkurset er obligatorisk for å kunne avlegge prøve
   * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset   * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset
 +  * Repetisjonskurset er ikke obligatorisk  
 +  * Det kreves en bestått prøve for å kunne fornye sertifiseringen
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
Linje 45: Linje 47:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode etter bestått prøve er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 5 år og 2 måneder   * 5 år og 2 måneder
  
Linje 65: Linje 67:
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|5 deltakere| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|5 deltakere| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere|
-|Repetisjonskurs for montører|5 deltakere| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|5 deltakere|+
  
-===== Eksamen ===== +===== Prøving =====
  
-|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca. 1 time|+|Alle kurs|Skriftlig og praktisk prøve|inntil 4 timer|
  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.+Gjennomføringen av prøvene beskrives opplæringsplanen for kurset.
  
-===== Kontinuasjon =====  +Bestått prøve ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
-|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|+
  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd+Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
  
-Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges+Praktisk og teoretisk prøving gjennomføres på samme dag.
  
-Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.+===== Ny prøve =====  
 +|Alle kurs|Skriftlig prøve|inntil 2 timer| 
 +|Alle kurs|Praktisk prøve|etter behov|
  
 +Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
 +
 +Teoretisk prøve bør avholdes i sammenheng med praktisk prøve.
 +
 +1. Ved ikke bestått prøve gis kandidaten rett til ny prøve. Ny prøve kan normalt ikke avlegges samme dag som første prøve for kurset. 
 +
 +2. Ved ikke bestått andre gangs prøve skal det tilbys en veiledningssamtale for kandidaten. Veiledningen utføres av kompetanseleverandør.
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
Linje 90: Linje 98:
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Sikringsanlegg NSB 78**+==== Alle kontrollfunksjoner ====
  
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
Linje 98: Linje 106:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * anvende teknisk regelverk+  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
 +  * anvende Teknisk regelverk 
 + 
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ==== 
 + 
 +Kandidaten skal kunne:
   * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78   * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78
  
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.txt · Sist endret: 2021/05/04 09:41 av Ronald Hortman