lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2017/05/01 23:34]
Christopher Schive
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2021/05/04 09:41]
Ronald Hortman [Gjennomføring]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Digitalisering og teknologi, Teknologi og regelverk+Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 16: Linje 16:
 | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87174  |  7173  |   | Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87174  |  7173  |  
 | Sluttkontrollør S |:::|::: 7174  | | Sluttkontrollør S |:::|::: 7174  |
-Alle funksjoner  | Repetisjonskurs |  87175  |+Kontrollør og sikkerhetskontrollør  | Repetisjonskurs |  87173/87175  |
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
Linje 31: Linje 31:
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
   * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner   * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner
 +  * Grunnkurset er obligatorisk for å kunne avlegge prøve
   * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset   * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset
 +  * Repetisjonskurset er ikke obligatorisk  
 +  * Det kreves en bestått prøve for å kunne fornye sertifiseringen
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
Linje 45: Linje 47:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er:+Eksamenskodens gyldighetsperiode etter bestått prøve er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 5 år og 2 måneder   * 5 år og 2 måneder
  
Linje 60: Linje 62:
   * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig.    * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig. 
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
-  * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.+  * Kurset arrangeres og administreres av godkjent kompetansetilbyder.
   * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].   * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. [[retningslinjer:retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende retningslinjer]].
  
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|5 deltakere| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|5 deltakere| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere|
-|Repetisjonskurs for montører|5 deltakere| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|5 deltakere|+
  
-===== Eksamen ===== +===== Prøving =====
  
-|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca. 1 time|+|Alle kurs|Skriftlig og praktisk prøve|inntil 4 timer|
  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.+Gjennomføringen av prøvene beskrives opplæringsplanen for kurset.
  
-===== Kontinuasjon =====  +Bestått prøve ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
-|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|+
  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd+Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
  
-Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges+Praktisk og teoretisk prøving gjennomføres på samme dag.
  
-Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nytt. Påmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3. gangs eksamen.+===== Ny prøve =====  
 +|Alle kurs|Skriftlig prøve|inntil 2 timer| 
 +|Alle kurs|Praktisk prøve|etter behov|
  
 +Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
 +
 +Teoretisk prøve bør avholdes i sammenheng med praktisk prøve.
 +
 +1. Ved ikke bestått prøve gis kandidaten rett til ny prøve. Ny prøve kan normalt ikke avlegges samme dag som første prøve for kurset. 
 +
 +2. Ved ikke bestått andre gangs prøve skal det tilbys en veiledningssamtale for kandidaten. Veiledningen utføres av kompetanseleverandør.
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
Linje 90: Linje 98:
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Sikringsanlegg NSB 78**+==== Alle kontrollfunksjoner ====
  
 Kandidaten skal forstå: Kandidaten skal forstå:
Linje 98: Linje 106:
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * anvende teknisk regelverk+  * utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
 +  * anvende Teknisk regelverk 
 + 
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ==== 
 + 
 +Kandidaten skal kunne:
   * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78   * utføre feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78
  
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.txt · Sist endret: 2021/05/04 09:41 av Ronald Hortman