lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2019/11/18 13:40]
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2021/05/04 09:36]
Ronald Hortman [Prøving]
Linje 3: Linje 3:
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk+Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi og regelverk+Bane NOR, Drift og teknologi, Signalteknologi
  
 ===== Kurs- og sertifikatkoder ===== ===== Kurs- og sertifikatkoder =====
Linje 31: Linje 31:
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
   * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner   * Grunnkurset er det samme for alle funksjoner
 +  * Grunnkurset er obligatorisk for å kunne avlegge prøve
   * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset   * Repetisjonskurset er det samme som grunnkurset
 +  * Repetisjonskurset er ikke obligatorisk  
 +  * Det kreves en bestått prøve for å kunne fornye sertifiseringen
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
  
Linje 45: Linje 47:
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):+Eksamenskodens gyldighetsperiode etter bestått prøve er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør):
   * 5 år og 2 måneder   * 5 år og 2 måneder
  
Linje 68: Linje 70:
 |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere| |Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere|
  
-===== Eksamen ===== +===== Prøving =====  
 + 
 +|Alle kurs|Skriftlig og praktisk prøve|inntil 4 timer| 
 + 
 +Gjennomføringen av prøvene beskrives i opplæringsplanen for kurset. 
 + 
 +Bestått prøve ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
  
-|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|+Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
  
-Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.+Praktisk og teoretisk prøving gjennomføres på samme dag.
  
-===== Kontinuasjon =====  +===== Ny prøve =====  
-|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca. 1 time|+|Alle kurs|Skriftlig prøve|inntil 2 timer| 
 +|Alle kurs|Praktisk prøve|etter behov|
  
-Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd+Praktisk prøve avholdes med en-til-en vurdering.
  
-Ved ikke bestått kontinuasjonseksamen må kandidaten ta nytt grunnkurs. Dette kurset er å anse som repetisjonsdager før eksamen av 3. gangs forsøk avlegges+Teoretisk prøve bør avholdes i sammenheng med praktisk prøve.
  
-Dersom kandidaten ikke står på dette forsøket må vedkommende starte kompetanseprogrammet på nyttPåmelding til nytt grunnkurs i anleggstypen kan først gjøres etter 12 måneder ved ikke bestått 3gangs eksamen.+1Ved ikke bestått prøve gis kandidaten rett til ny prøveNy prøve kan normalt ikke avlegges samme dag som første prøve for kurset
  
 +2. Ved ikke bestått andre gangs prøve skal det tilbys en veiledningssamtale for kandidaten. Veiledningen utføres av kompetanseleverandør.
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].   * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.txt · Sist endret: 2021/05/04 09:41 av Ronald Hortman