lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2015/06/25 14:14]
Daniel Raknes Page moved from sikringsanlegg_nsb_78 to lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78
lp_sa:sikringsanlegg_nsb_78 [2019/11/18 13:40] (nåværende versjon)
Christopher Schive [Godkjenningsperiode]
Linje 1: Linje 1:
 ====== Læreplan: Sikringsanlegg NSB 78 ====== ====== Læreplan: Sikringsanlegg NSB 78 ======
- 
-Denne læreplanen er utformet med bakgrunn i krav til kompetanse for kontrollører av signalanlegg. ​ 
-Læreplanen danner grunnlaget for opplæringsplanen som blir utformet av kompetanseleverandør. ​ 
   
 ===== Eier av læreplanen ===== ===== Eier av læreplanen =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi ​og regelverk
  
 ===== Utarbeidet av ===== ===== Utarbeidet av =====
  
-Jernbaneverket, Teknologi+Bane NOR,  Infrastruktur, Teknologi ​og regelverk
  
-===== Kurskoder ===== +===== Kurs- og sertifikatkoder ​=====
- +
-Kurs ^  Kode  ^ +
-| Grunnkurs for montører |  87172  | +
-| Repetisjonskurs for montører |  87173  | +
-| Grunnkurs for prosjekterende |  87174  | +
-| Repetisjonskurs for prosjekterende |  87175  | +
- +
- +
- +
-===== Sertifikatkoder ​===== +
-  +
-^ Sertifikat ^ Kode  ^ +
-| Kontrollør signal |  7171  |  +
-| Sikkerhetskontrollør signal |  7172  |  +
-| Sluttkontrollør F |  7173  |  +
-| Sluttkontrollør S |  7174  | +
  
 +^  Funksjon ​ ^  Kurs  ^  Kurskode ​ ^  Sertifikatkode ​ ^
 +| Kontrollør | Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører |  87172  |  7171  |
 +| Sikkerhetskontrollør |:::​|:::​| ​ 7172  |
 +| Sluttkontrollør F |Grunnkurs for sluttkontrollører |  87174  |  7173  |  ​
 +| Sluttkontrollør S |:::​|:::​| ​ 7174  |
 +| Kontrollør og sikkerhetskontrollør ​ | Repetisjonskurs |  87173/​87175 ​ |
  
 ===== Kurslengde ===== ===== Kurslengde =====
    
-  * Grunnkurs for montører: 2 dager +  * Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører: 2 dager 
-  * Grunnkurs for prosjekterende: 2 dager +  * Grunnkurs for sluttkontrollører: 2 dager 
-  * Repetisjonskurs ​for montører: 2 dager +  * Repetisjonskurs:​ 2 dager
-  * Repetisjonskurs for prosjekterende:2 dager+
  
 ===== Målgruppe =====  ===== Målgruppe =====
   * Kontrollør signal   * Kontrollør signal
   * Sikkerhetskontrollør signal   * Sikkerhetskontrollør signal
-  * Sluttkontrollør signal F/S og prosjekterende.+  * Sluttkontrollør signal F/S
  
 ===== Betingelse ===== ===== Betingelse =====
-  * Kurset for montører og prosjekterende ​er samme kurs. +  * Grunnkurset ​er det samme for alle funksjoner 
-  * Grunnkurs og repetisjonskurs ​er samme kurs.+  * Repetisjonskurset ​er det samme som grunnkurset
  
 ===== Krav til forkunnskaper ===== ===== Krav til forkunnskaper =====
Linje 56: Linje 42:
  
   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet ​   * Kunnskap til å kunne arbeide selvstendig i systemet ​
-eller  
-  * Kunnskap til å kunne prosjektere i systemet. 
  
 ===== Godkjenningsperiode ===== ===== Godkjenningsperiode =====
   
-Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er: +Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er (gjelder kontrollør og sikkerhetskontrollør)
-  * år og 2 måneder+  * år og 2 måneder
  
 Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:​ Sertifiseringskode utstedes årlig ved bestått kurs i “Regler for kontroll” på søknad fra den enkelte så fremt følgende godkjent kompetanse kan dokumenteres:​
Linje 74: Linje 58:
  
 ===== Gjennomføring ===== ===== Gjennomføring =====
-  * Teoretisk ​og praktisk ​gjennomføring. ​+  * Teoretisk gjennomføring. Praktiske oppgaver der dette er hensiktsmessig
   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.   * Kursarrangør og kursadministrator skal utarbeide egne opplæringsplaner i faget.
   * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.   * Kurset arrangeres og administreres av Norsk jernbaneskole.
-  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. gjeldende ​regelverk for dette.+  * Kurset kan arrangeres og administreres av andre aktører iht. [[retningslinjer:​retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|gjeldende ​retningslinjer]]. 
  
 ===== Maks antall deltakere ===== ===== Maks antall deltakere =====
-|Grunnkurs for montører|5 deltakere| +|Grunnkurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere| 
-|Grunnkurs for prosjekterende|5 deltakere| +|Repetisjonskurs for kontrollører og sikkerhetskontrollører|5 deltakere|
-|Repetisjonskurs for montører|5 deltakere| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|5 deltakere|+
  
 ===== Eksamen =====  ===== Eksamen =====
  
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang. Bestått eksamen ved minimum 70 % rett besvarelse. Spørsmål i oppgaven kan vektes ulikt, gitt spørsmålenes art og omfang.
  
 ===== Kontinuasjon =====  ===== Kontinuasjon =====
-|Grunnkurs for montører|Skriftlig eksamen| ca 1 time| +|Alle kurs|Skriftlig eksamen|ca1 time|
-|Grunnkurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for montører|Skriftlig eksamen|ca 1 time| +
-|Repetisjonskurs for prosjekterende|Skriftlig eksamen|ca 1 time|+
  
 Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd.  Ved ikke bestått eksamen gis kandidaten rett til kontinuasjonseksamen. Ny eksamen kan ikke avlegges samme dag som eksamen for kurset. Ny eksamen skal gjennomføres innen 2 mnd. 
Linje 107: Linje 84:
  
 ===== Krav til instruktørpersonell ===== ===== Krav til instruktørpersonell =====
-  * Det skal brukes instruktører godkjent av JBV Teknologi ​iht. gjeldende [[retningslinjer:​prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].+  * Det skal brukes instruktører godkjent av Bane NOR iht. gjeldende [[retningslinjer:​prosess_for_godkjenning_av_instruktorer|retningslinjer]].
  
 ===== Mål ===== ===== Mål =====
  
-**Sikringsanlegg NSB 78**+==== Alle kontrollfunksjoner ==== 
 + 
 +Kandidaten skal forstå: 
 +  ​systemets oppbygging og begreper 
 +  ​funksjonsprinsipper 
 +  ​anleggets mekaniske oppbygging 
 + 
 +Kandidaten skal kunne: 
 +  ​utføre kontroller i anlegget iht. sertifisering 
 +  * anvende Teknisk regelverk 
 + 
 +==== Kontrollører og sikkerhetskontrollører ====
  
 Kandidaten skal kunne: Kandidaten skal kunne:
-  * Forstå systemets oppbygging og begreper +  * utføre ​feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78
-  * Forstå funksjonsprinsipper +
-  * Forstå anleggets mekaniske oppbygging +
-  * Anvende teknisk regelverk +
-  * Utføre ​feilrettinger og målinger i sikringsanlegg NSB 78+
  
lp_sa/sikringsanlegg_nsb_78.1435234453.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)